19.2.07

maanantai-iltana 19.2.2007

Eduskunta on päättänyt täysistuntonsa perjantaina. Vielä silloin vein keskuskansliaan toimenpidealoitteet määrärahojen lisäämisestä hoito- ja hoivatyöhön sekä omais-ja perhehoitajille ja opiskelijoiden opintorahan, asumistuen ja ns. vapaan tulon rajan korottamisesta. Näihin asioihin halusin sitoutua aloitteillani. Ne ovat osaltaan evästyksenä seuraavalle hallitusohjelmalle. Juuri siinä on nyt jätettyjen aloitteiden merkitys parhaimmillaan.
 
Vaikka istuntotyö on takana niin kiireet vain jatkuvat. Nyt suunnitellaan vaalilehteä ja keskiviikkona 21.2. on järjestämäni seminaari: "ikenne, energia ja talous "Jyväskylän Kammissa alkaen kello 14.00. Vaika seminaarin maksullinen, niin Sinulle hyvä Lukijani se on ilmainen, tule mukaan!

10.2.07

Pakkasella Jyväskylässä ja päivällä Äänekoskella

Tänään lauantaina oli kävelykadun tapahtuma liki kolmenkymmnen pakkasasteen tuntumissa Jyväskylässä. Useat ihmiset olivat tulleet urhoollisesti paikalle. Kiitos siitä! Monien huoli oli eläkeasioissa. Yhdyn aivan täysin näihin mielipiteisiin. On väärin, että työn vuosikymmenten jälkeen eläketurvan taso on palkkakehitykseen nähden aleneva. Kyllä eläke on eläkeläisen palkka ja siksi taitetun indeksin vääryys tulisi korjata. Samoin eläkkeiden muita tuloja raskaampi verotus tulee oikaista.
 
Kaikkein pienimpiä eläkkeitä on korotettava. Viime keskiviikkona esitin ajatuksen 800 euron minimieläkkeestä kuukaudessa eduskunnan täyistunnossa. Pian sain kuulla palautetta, "olenko uusi Hyssälä, joka lupaa liikoja?" Mielestäni on kuitenkin tavoite oltava tuota luokkaa. Sekin olisi OECD:n köyhyysrajan tulotason alapuolella. Joten en mielestäni ainakaan liikoja tavoitteeksi esittänyt.
 
Huomenna olen Keuruulla MTK:n vaalipaneelissa ja illemmalla Korpilahden tilaisuudessa. Hyvää pyhän aikaa lukijoilleni!

8.2.07

Perintövero poistettava viipymättä


Haluan painottaa perintöveron poistamisen tärkeyttä lähiomaisilta. Tällä toimella turvataan suoraan PK- perheyrittäjyyttä ja maatalouselinkeinoja. Monet perheyrittäjät joutuvat joko kokonaan lopettamaan, tai lakkaavat investoimasta yritykseensä peläten kohtuuttomia perintöveron kustannuslisiä. Katson, että perintöveron poistamisella vähennettäisiin työttömyyttä ja valtio hyötyisi pienenevistä työttömyyskustannuksista ja työllisyyden parantuessa tuloveroista. Olen jättänyt perintöveron poistamisesta kolme lakialoitetta eduskunnan käsiteltäväksi.
 
Myös metsäomaisuuden kohdalta tulee perintövero samassa yhteydessä poistaa lähiomaisilta, koska nykyisellään perintöveron vuoksi joudutaan hakkaamaan vastoin kestävän metsänhoidon periaatteita keskenkasvuista metsää. Menettäjinä ovat erityisesti maaseutu ja taantuvat taajamat ja kaupungit, juuri ne alueet ja paikkakunnat, joihin valtion tulisi erityisesti panostaa elinkeino- ja yrityspoliittisia tukitoimia. Siksi on varsin perusteltua poistaa perintövero kokonaan ensimmäisen perintöveroluokan kohdalla aina kahden miljoonan euron perintöveron alaiseen omaisuuteen saakka.

Perintö ja lahjaveron poistaminen  lähiomaisilta ja muilta 1. perintöveroluokkaan kuuluvien osalta välittömästi. Tästä saatavien kokemusten pohjalta tulisi harkita perintöveron alentamista ja kohtuullistamista jäljempänä myös muissa kyseessä olevan veron veroluokissa.


 

7.2.07

7.2.2007 eduskunnassa

Tänään tulee pitkä täysistunto, ainakin minulle. Käsiteltävänä on viisi tekemääni lakialoitetta, jotka löytyvät selaamalla sivuja www.eduskunta.fi ja edelleen kansanedustajat ja edelleen lauri oinonen ja valtiopäiväteot ja 50 viimeisimmän aloitteen joukosta nämä löytyvät ahkeralle internetin selaajalle.
 
Lakialoitteella  la 178/2006 haluan edistää liikenneraittiutta, mikä on halvin tapa liikenneonnettomuuksien ehkäisyssä. Lakialoitteilla LA 179/2006 ja LA 182/2006 haluan estää myytävän puutavaran kaksinkertaisen verotuksen. Tämä tapahtuu, kun vuosikymmeniä on metsistä maksettu tulovero pinta-alan mukaan. Olipa metsä ollut 1993-2005 sitten myynti- tai pinta-alaverotuksessa, on tosiasia 70-100 vuoden puunkasvun ajan huomioonottaen se, että kaksinkertaista veroa menee myytäessä puuta päätehakkuissa tai harvennushakkuissakin. Lakialoitteillani olen kehittänyt verihuojennussysteemin, jolla samaan verokohteeseen menevä kaksinkertainen tulovero olisi estettävissä.
 
Pidän asiaa talouspolitiikan kannalta paljon merkittävämpänä kuin monet tajuavatkaan. Kyse on maan puuta jalostavan teollisuuden raaka-aineen saannin turvaamisesta tilanteessa, jossa Venäjältä tuleva puuntuonti on arvaamattomassa tilassa. Puuntuonti Venäjältä ainakin ehtyy ellei lähes suorastaan tyrehdy tulevaisuudessa. Silloin tarvitaan kotimaista puuta ja puunmyyjien halukkuutta kauppoihin. Verotuksellien estetulppa on syytä poistaa, jos aiotaan estää sahojen ja tehtaiden sulkeniset ja turvata tuotanto, työpaikat ja vienti.
 
Edelleen esitän ns "risupakettipuun" myyntiveron poistoa, jotta kotimainen bioraaka-aine entisestään kulkisi voittokulkuaan, tavoitteena on hyvä metsien ja maiseman hoito sekä järkevä ilmastopolitiikka samalla. Hoidettu metsä on on myös kaunis.
 
Aloitteillani tämän illan keskustelussa haluan myös eliminoida suurpetovaaraa saalimalla niiden metsästyksen aseenkäsittelylupien mukaisesti. Maaseudulla tiedetään, mitä pelko pedoista merkitsee. Edelleen haluan todeta, että liikenneturvan parantamiseen likkenneraittiuden avulla olevalla aloitteella haluan turvallisuutta liikenteeseenkin.
 
Muilla nyt käsiteltävillä aloitteillani haluan laajentaa kotitalousvähennyksen määrää sekä remonttitöiden että muuttkustannusten osalta. Nyt istuntosali kutsuu puolustamaan aloitteitani!

4.2.07

Vaalijuhla Muuramessa 4.2.2007

Tänään sunnuntaina olin mukana Keskustan maakunnallisessa vaalijuhlassa Muuramessa. Paikalla olivat kaikki ehdokkaamme ja juhlapuhuja pääministeri Matti Vanhanen. Muurame on kunta, jossa Jyväskylän vetovoiman imussa väkiluku kasvaa voimakkaasti. Samalla kunnassa toteutuetaan neljän Y:n teemaa: yrittäjyys ylös yhteiskunnassa yhteistyöllä. Tulokset puhuvat puolestaan.
 
Eduskunnassa olen tehnyt lakialoitteen yritysten, mukaalukien niin maa- kuin metsätilatkin sukupolvenvaihdosten edistämisestä poistamalla perintö- ja lahjavero lähiomaisilta. Aiemmin minulla on ollut jo kaksi lakialoitetta samasta asiasta. On väärin, jos leski joutuu myymään asuntokiinteistön voidakseen maksaa perintöverot. Sama koskee myös lasten tilannetta rintaperillisinä. Onpa tiedossa tapauksia, että omaisuus on järjestetty nuorelle polvelle, mutta elämän äkillisesti katketessa, ovatkin vanhemmat selkäperillisinä joutuneet maksamaan aiemmin omistamastaa perintöverot. Välillä on maksettu vastaavat verot omaisuuden siirtovaiheessa nuorelle polvelle.
 
Äskeinen esimerkki osoittaa, kuinka aikansa elänyt on koko kateuteen perustuva perintövero lähiomaisten kesken. Omaisuus on koettu yhteiseksi, yhdessä hankittu ja vaalittu ja verot moneen eri kertaan maksettu ja sitten kuolemantapauksen tullen tai skupolvenvaihdoksessa viekin verottaja omaksi koetusta suuren osan. Ainut lääke asiaan on perintö- ja lahjaveron poisto lähiomaisilta. Sen ymmärrän, että jos perintö tai tai lahja tulee ulkopuoliselta tai kaukaiselta sukulaiselta, niin kohtuullinen vero tuolloin tuleekin maksaa. Mutta ei lähiomaisten kesken eli niiden kesken, jotka kuuluvat 1. perintöveroluokkaan. Ruotsissa demarihallitus poisti perintöveron Tsunamin jälkeen. Nähtiin, että tilanteeseen voi joutua hyvinkin yllättäen.
 
Jos perintö- ja lahjavero olisi pois, uskaltaisi vanhempi sukupolvi investoida ilman veroseuraamuksen pelkoa ja näin moni yritystoiminta jatkuisi ja työllistäisi jatkossakin.
 
Tänään on ollut kirkkovuoden kynttilänpäivä. Annoin kirkkokyydin iäkkäälle äidilleni Keuruun kirkkoon ja oli mukana minäkin kirkon penkissä ja edelleen Yhteisvastuun hyväksi olleilla kirkkokahveilla Keuruun seurakuntakeskuksella ennen Muurameen lähtöä. On mielestäni myös arvokas asia, että tasavallan presidentti vuosittain avaa valtakunnallisen Yhteisvastuukeräyksen, sen kautta halutaan muistuttaa kulloinkin ajankohtaisista apua ja huomiota tarvitsevista asioista
kotimaassa ja ulkomailla. Tämä on hyvä asia. Pian itsekunkin ovelle voi tulla "presidentin asialla" Yhteisvastuukerääjä.
Asia, jolla hän korvauksetta liikkuu, muistuttakoon myös meitä eduskunnassa autettavista ja ajankohtaisista asioista. Yhteisvastuu-keräyksen tavoite on myös saattaa asioiden valmistelijat ja päättäjät hereille. Kirkon diakonia on kuin lumiaura, mikä menee edeltä sinne, minne muu yhteiskunta ei vielä mene, mutta toivon mukaan seuraa esimerkkiä.
 
Kevättä kynttelistä! Vaikka nythän se talvi vasta näin "vaahtokuussa" (helmikuun kansanomainen nimitys) näyttää tuiskujen pakkasten merkeissä tulevan. Koettakaamme olla varovaisia liikenteessä liukkaan ja lumipöllyjen kanssa.

3.2.07

HYVINVOINNIN TULEE KUULUA JOKAISELLE

Vaalikauden viimeisimmät vsltiopäivät ovat ns. pitkät valltiopäivät, jotka jatkuvat edelliseltä vuodelta helmikuun puolivälin yli. Täysistuntotyöskentelyn on ennkoitu jatkuvan helmikuun 20.päivään asti ja valtiopaivien päättäjäiset ovat maaliskuun 13.päivä.
Tässä on syy, miksi minua ei vielä nähdä vaalitoreilla, koska haluan olla ehdottomasti läsnä eduskunnan täysitunnoissa ja valiokuntien kokouksissa. Minulle on tärkeintä, johon valtakirja on uskottu nelivuotiskaudeksi. Muuta en voisi ajatellakaan.
 
Juuri äsken tein kaksi lakialoitetta, joilla halusin laajentaa kotitalousvähennyksen lisäämistä remonttitöissä ja kyseisen vähennyksen ulottamista myös asunnon muutosta johtuviin kustannuksiin. Ahkera ihminen joutuu työtä hakiessaan useiin. ns.pätkätöihin ja asuinpaikan muutot ovat tuttua arkea.
 
Tein kolmannen kerran myös lakialoitteen perintöveron poistamisesta lähiomaisilta. Kyse on yhteiseksi koetusta ja jo moneen kertaan verotetusta omaisuudesta. On väärin, jos leski joutuu harkitsemaan muuttoa omasta kodistaan poerintöveron takia.
 
Arjen ja elämän kysymykset ovat minulle tärkeitä niin lapsiperheiden, nuorten, opiskelijoiden, työikäisten, eläkeläisten ja vammaisten kohdalla. Yhteiskunnan tulisi olla inhimillinen eikä kova. Siksi myös hoito- ja hoivatyöhön on panostettava. Henkilökuntaa on saatva lisää ja työstä on maksettava vkunnon palkka. Sama tavoite koskee myös omais- ja kotihoitoa.
 
Sivistysvaliokunnassakin mukana olevana, tällä kertaa ainoana keskisuomalaisena, minulle ovat tärkeitä kouluihin ja oppilaitoksiin liittyvät asiat. Koulujen työrauha on turvattava ja koulukiusaaminen on estettävä. Aikuisina tiedämme, että panostaminen lapsiin ja nuorisoon on sijoitus tulevaisuuden hyväksi. Siihen on ollut varaa heillä, jotka ovat eläkeläisiä ja viime sotien veteraaneja. Siksi suomalaisen yhteiskunnan on pidettävä hyvää huolta vanhemmasta väestä. Hyvinvoinnin tulee kuulua jokaiselle.