25.7.12

Vastinetta yleisönosastoon Kiinnostuneelle

On hyvä, että Raamatun aihepiiri kiinnostaa ja halutaan käydä keskustelua. Nimimerkkiä kiinnostava 2.Moos.21:7 kuuluu nykykäännöksessä:"Jos joku myy tyttärensä orjattareksi, tyttö ei pääse vapaaksi niin kuin miesorjat." Kolmisen vuosituhatta sitten juutalaisyhteisössä orjan asema oli ilmeisesti parempi kuin myöhemmin sanalla ymmärretään ja olosuhteet muutoinkin olivat erilaiset. Raamatun jae kuuluu kokonaisuuteen, orjia koskevia lakeja. Voisi ajatella kyseessä olevan otteen kolmen vuosituhannen takaisesta työelämän laista.

Tuolloin orjalla oli toimeentulo isäntänsä palveluksessa, jos olisi lähtenyt tästä pois, olisi nainen menettänyt itse asiassa kaiken. Miehen asema oli parempi. Seuraavat jakeet 8-12 selventävät juutalaisten kolmen vuosituhannen työelälakia lisää ja naisen tuolloisia oikeuksia. Julmalta näyttävä yksittäinen jae erillään asiayhteydestään ja historiallisesta kehyksestään ei anna kuvaa Jumalasta. Raamatun kokonaisilmoitus antaa selvän kuvan ihmistä rakastavasta Jumalasta, joka haluaa juuri heikoimpien parasta ja kuulee heikoimmatkin ajatukset. Jumala on asettanut ihmiselle ja ihmiskunnalle tehtävän toimia rakkauden kaksoiskäskyn mukaan lähimmäisensä parhaaksi.

Uuden liiton ja kristinuskon myötä naisen asema parani Jeesuksen opetuksen myötä alkuseurakunnassa ja vainotun kirkon aikana kristittyjen parissa. Kun kristinusko tuli 300 luvulla valtakunnanuskonnoksi Rooman valtakunnassa, orjuus poistettiin, naisen asema parani ja sunnuntaista tuli lepopäivä. Näin kristinusko pääsi vaikuttamaan yhteiskunnassa ja luomaan yhteiskunnallista arvopohjaa koko kristikunnan alueelle. Tälle länsimaiselle ja kristilliseltä arvopohjalta nousevalle perustalle rakentuu 1900-luvun puolivälin YK:n ihmisoikeuksien julistuskin. Valitettavasti se ei vain toteudu kaikkialla. Mutta työ jatkuu ja kristillisen sanoman ja lähimmäisenrakkauden eteenpäin vieminen on entistäkin tärkeämpää. Se on rauhattoman maailman ainoa toivo.

Lauri Oinonen

9.7.12

Uskontotuntien vähennys on tappio

USKONTOTUNTIEN VÄHENNYS ON TAPPIO


Hallituksen tekemä ratkaisu oman uskonnonopetuksen vähentämisestä peruskouluissa yhdellä tunnilla on valitettava tappio, jota ei voi pitää hyväksyttävänä miltään osin. Vastaava menetys koskee myös elämänkatsomustietoa. Tähän ratkaisuun ei olisi ollut kenelläkään tarvetta suostua, koska ehdotettu linjaus kevättalvelta ei sisältänyt muutosehdotuksia tässä suhteessa. Tulosta ei voi täten kukaan kuvata torjuntavoitokseen, kyse on löysästä luovuttamisesta ja oikeiden arvojen vajeesta.

Viime vaalikaudella olin eduskunnan sivistysvaliokuntatyössäni vaikuttamassa siihen, että uskonnonopetusta ei vähennetty. On hyvä muistaa, että koulumme ovat juuri syntyneet kristillisen kasvatuksen lähtökohdista historian eri vaiheissa. Valitettavasti uskontoa on kuitenkin kohdeltu kaltoin jo pitkään, sen tuntimääriä on karsittu hivuttamalla tunti, pari kerrallaan. Nykytilanne on tuskin enää puoltakaan kansakoulun ja oppikoulun ajoista ennen peruskoulua. Samaan aikaan aamuhartaudet ovat muuttuneet sekä nimiltään että sisällöiltään. Koulujemme arvopohja on paljolti hukassa ja vakavasti vaarassa.

Elämä ja yhteiskunta tarvitsevat oikean ja väärän erottamista. Kristillinen elämännäkemys Raamatun ja kymmenen käskyn pohjalta on edelleen kestävä perusta. Juuri nyt ja tulevaisuudessa entistäkin enemmän tarvitaan tämän vuoksi uskonnon opetusta yksityisen ihmisen ja koko kansan oikeudentajun ja menestyksen perustaksi. Maailma ja ympäristö eri vaikutteineen, jossa lapset ja nuoret kasvavat, sisältää yhä enemmän ja monimuotoisempia haasteita yksilöille ja yhteiskunnallemme. Juuri siksi tarvitaan sitä arvokasvatusta, jota oman uskonnonopetus antaa. Haluan, että ennen tuntijaon toimeenpanoa, asia vielä korjataan ja uskonnonopetus palautetaan nykyiselleen.


Lauri Oinonen
Keuruu

5.7.12

hartauskirjoitus heinäkuun alussa

Jumala on läsnä kesälläkin

Kesä ja heinäkuu erityisesti ovat monille loman aikoja. Virastoja ja eri palvelupisteitä on suljettu tai toimintoja rajattu. Seurakunnissa kesä on monien leirien ja retkien aikaa ja samalla ovat myös useiden työntekijöiden lomat. Tässä tilanteessa saan palvella heinä-ja elokuussa Keuruulla 2.kappalaisen sijaisena ja huolehdin osaksi papin tehtävistä Multiankin osalta heinäkuun loppupuoliskolla ja elokuun alussa. Kesäisten maisemien keskellä kirkkojen kellot kutsuvat hienovaraisesti ja tasa-arvoisesti jokaista jumalanpalveluksiin.

Jumalamme on läsnä kesälläkin. Hänen vastaanottonsa on avoinna joka hetki. Alkavan viikon sanassa Ps. 28:8 on lupaus: "Herra on kansansa voima, voideltunsa apu ja turva." Jeesuksen sovitustyön tähden kuulumme Jumalan kansaan. Uskon heikkouden ja epäilyjen keskellä kasteen sakramentti on tästä vakuutena. Siinä Kristus on aloittanut henkilökohtaisesti ja nimeltä kutsuen pelastavan työnsä ja minkä Hän on aloittanut, sitä Hän ei halua jättää kesken.

Jumalan tekojen salaisuutta on osaltaan näinä aikoina etsinyt myös ydinfysiikka etsiessään ns. Higgsin hiukkasta. Luomiskertomuksessa 1.Moos.2:19 Jumala jäi odottamaan, minkä nimen ihminen kullekin luomisteolle antaisi. Näin Luojamme antoi ihmisille ja tieteille tehtävät selvittää luomistekoja ja niiden ihmeitä. Mitä enemmän ihminen tutkii ja selvittää, sitä enemmän nousee aina uusia kysymyksiä. On sanottu, että oman tietämättömyyden ja tiedon rajallisuuden tajuaminen on ensinmäinen askel tietoon. Vähäinen tieto voi tehdä ylpeäksi, mutta suuri tieto nöyräksi.