30.4.13

Vappuaattona 2013"Kirkkaus Pihlajaveen"(uusin ja korjailtu teksti)
From: lauri.oinonen@hotmail.fi
To: ilari.kotimaki@gmail.com
CC: lauri.oinonen.blogitus@blogger.com
Subject: Vappuaattona 2013"Kirkkaus Pihlajaveen"
Date: Tue, 30 Apr 2013 14:33:12 +0300


 Vappuaattona 2013 naapuriseurakunnan papin kirjoitelmaa aiheesen:
 
"Kirkkaus Pihlajaveen"Naapurista nähtyä Pihlajaveden seurakunnan elämää 
 
 
Varhaisin kokemukseni Pihlajaveteen on viiden ikävuoteni ajoilta. Olin vanhempieni kanssa tulossa isosisäni hautajaismatkalta Ylivieskasta. Kevätkesän aamuyön valossa huomasin junan pysähtyneen ja vanhempani lukivat aseman nimen "Valkeajärvi". Ihmettelin, että missä olemme, eikös tällaisen paikkakunnan pitäisi olla rajan takana Karjalassa. Syntymäkotini naapureina näet Multialla asuivat Ryypöt, jotka puhuivat entisestä kotikunnastaan "Valkjärvestä". Juna oli kuitenkin pysähtynyt Valkeajärvelle ja näkymä junavaunun ikkunasta vain muutaman metrin  etäisyydellä olevaan asemarakennukseen oli ensinmäinen yhteyteni Pihlajaveteen.
 
Ensinmäisen jumalanpalvelukseni pidin Pihlajaveden vanhassa kirkossa elokuun puolivälissä sunnuntaina  päivää ennen koulujen alkua kesällä 1971. Olin Multian kesäteologina ja Pihlajaveden kirkkoherra Esko Töyliä lomittanut Multian kirkkoherra Osmo Tarkki pyysi minua menemään sananjumalanpalveluksen toimittajaksi Pihlajavedelle, johon minulla teologian ylioppilaana oli kirkkoherran luvalla oikeus. Ensi kertaa nähtynä ja koettuna komeiden honkien keskellä oleva esi-isien paikkakunnalle rakentama uljas pyhäkkö oli minulle sanoin kuvaamaton ja paljon kertova kokemus.Vuosisataisesta paikkakunnan ihmisten uskosta ikiaikojen Jumalaan sain voimaa opiskelujeni loppusuoralle ja tuntiopettajan työhöni Kiikan-Keikyän yhteiskouluun nykyisessä Sastamalassa. Pihlajaveden vanhan kirkon yllätys oli myös kirkontäyteinen sanankuulijoiden joukko ihan tavallisena elokuun sunnuntaina.
 
Seuraavana vuonna tulin 1.7.1972 Keuruun seurakunnan vt. kappalaiseksi Haapamäelle rovasti Reino Nurmisen 26 vuotta ja kaksi kuukautta kestäneen Haapamäellä tapahtuneen työkauden jälkeen. Siten myös kontaktit Keuruun seurakuntayhtymään kuuluneesen, mutta muutoin tsenäiseen Pihlajaveden seurakuntaan tulivat luonnollisiksi. Yhteyttä Pihlajavedelle lisäsi myös se, että opiskelututtavani Antti Saarela oli Esko Töylin siirryttyä Alahärmään Pihlajaveden vt. kirkkoherrana.
 
Tuolloin maantie Keuruulta Virroille ja edelleen Poriin kulki Pihlajaveden pappilan ja navetan välitse pappilan pihan läpi. Liikenne oli autoistumisen myötä jo melkoista, linja-autoja kulki nykyistä enemmänkin ja puutavara-autoja nykyiset määrät, koska uitot olivat loppuneet jo toistakymmentä vuotta aiemmin. Ei ollenkaan ollut ihme, että Antti Saarela pyysi pappilan makuuhuoneseen, parin metrin päästä autoista, pimennysverhot.
 
Marraskuun alusta 1974 Pihlajaveden kirkkoherraksi tulleen Kari Ventän aikana maantie sitten siirtyi nykyiselle paikalleen ja pappilan perheen lapsille tuli turvallisempi pihapiiri. Pihlajaveden seurakunnallinen elämä sykki elävänä alueeltaan laajan seurakunnan eri kylillä. Lähetys-, raamattu ja diakoniapiirit kokoontuivat monissa kodeissa niin kirkkoherran, diakonin kuin pitkäaikaisen kanttori-hautausmaanhoitaja Veikko Lamminahon vastuulla. Seurakunnan aktiivinen toiminta oli kylien asukkaiden vastaisku  maaseudun väen vähenemiselle. Seurakuntalaiset tahtoivat järjestää toimintaa kodeissaan ja kutsua naapureitaan mukaan.
 
Pihlajavedellä, tuolloin jo alle tuhannen vakinaisen asukkaan seurakunnassa, oli toiminnallista aktiviteettia määrällisesti enemmän kuin monilla suuremmilla paikkakunnilla. Lapuan hiippakunnan väkimäärältään pienimmät seurakunnat ja myös rajanaapurit Pihlajavesi ja Pohjaslahti kilpailivat hiippakunnan asukasmäärään suhteutettuna parhaimmasta Yhteisvastuukeräyksen tuloksesta ja hiippakunnallisesta kiertopalkinnoista, kunnes Pihlajavesi sen vihdoin vihdoin voitti omakseen. Tämä sijoitettiin uudenaikaisuuden ilmettä seurakuntaan loihtineeseen seurakuntataloon. Myös lähetyksen kannatus suhteessa väkilukuun oli Pihlajavedellä aina esimerkillinen.
 
Veikko Lamminaho eri kirkkoherrojen aikana seurakuntatalon emäntänä toimineen Aira-puolisonsa kanssa toi seurakunnalliseen elämään jatkuvuutta. Hän tunsi ihmiset eri kyliltä. Monet lauluillat, kuorot ja  muu seurakunnan musiikkitoiminta oli vireää hänen kolmisen vuosikymmentä kestäneen uskollisen työuransa aikana. Yhdessä Aira-puolisonsa kansa he  loihtivat seurakuntatalolle seurakuntakodin hengen. Tämä ilmeni niin lasten, nuorison, aikuisten kuin vanhemman väen toiminnoissa, perhejuhlissa, kirkollisissa toimituksissa ja jumalanpalveluksissa.
 
Talviajan kolmena, neljänänä kuukautena jumalanpalveluksia oli ruvettu pitämään seurakuntakodilla, jonka juhlasali on kuin ajalleen tyypillinen suurenkin kaupunkilähiön kirkko. Pihlajaveden ja erityisesti asemakylän monet toiminnot pitkin viikkoa pitivät seurakuntatalon hyvinkin elävänä toimintojen tyyssijana. Kun  Aira ja Veikko Lamminaho myös asuivat seurakuntatalolla, jossa toimi myös kirkkoherranvirasto ja diakoniapäystys, he kaikki yhdessä loivat osaltaan kodin hengen seurakuntataloon. Tärkeän panoksensa antoivat eri diakoniatyöntekijät kuten Leena Myllyaaho ja nyt jo pitkään toiminut Unto Mikkonen sekä kanslisti Riitta Sipponen ja hiljakkoin eläkkeelle jäänyt suntio ja emäntä Seija Kuusimäki. He yhdessä eri kirkkoherrojen kanssa muodostivat Pihlajaveden seurakunnan aktiivisen työntekijöiden yhteisön.
 
Kari Ventän siirryttyä vastuullisiin kirkon hallintotehtäviin juristin opintojensa jälkeen Helsinkiin, toimi kirkkoherrana sittemmin Viitasaarelle siirtynyt Heikki Karjalainen. Hänen seuraajakseen tuli Ähtäristä Pihlajaveden kirkkoherraksi Matti Ahonen, joka oli syntyisin Keuruulta. Ahosen perheellä oli jo aiemmin hankittuna kesämökki Pihlajaveden pohjoisrannalta, joten seurakunta oli tuttu. Hän palveli uskollisesti seurakuntaa useiden vuosien ajan. Hän oli myös viime sotien veteraani, jota rintamakomppanian aseveljet Keuruulta olivat kuulemassa hänen viimeisessä jumalanpalveluksessaan Pihlajaveden kirkossa. Hänen saarnoissa oli keskeistä syvällinen Raamatun tuntemus ja Kristuksen tulemuksen odotus.
 
Myös aiemmin Pihlajavedellä toimineet kirkkoherrat kuten Suominen, Borg, Kantele ja Veikkola olivat ainutlaatuisen osaavia Pyhän Raamatun alkukielissä hepreassa ja kreikassa ja siksi Pihlajavedellä seurakuntalaisten Raamatun tuntemus on poikkeuksellisen syvällistä. Matti Ahosen virkaanaasettajaisten yhteydessä sain kunnioituksella havaita kokeneiden rovastien osaamisen. Matti Ahonen oli myös pikakirjoituksen taitaja, joka puheen nopeudesta pystyi kirjoittamaan asiat.. Eljas Jahkola Ahosen seuraajana edusti myös syvällistä Raamatun tuntemusta, joka oli siunaukseksi seurakunnalle.
 
Kaikki edellä mainitut kirkkoherrat luonnollisesti asuivat pappilassa. Seurakunnalle oli mielestäni tärkeä elämän merkki se, että  kirkkóherran perheineen asuman pappilan valot paloivat syksyn pimentyessä ja monien valojen sammuessa sekä kesäasukkaiden poistuessa paikkakunnalta. Kirkkoherran perheineen asuma pappila jo läsnäolon olemuksellaan oli elämän ja toivon merkki. Pappi perheineen oli läsnä luontaisesti myös arjen kaikessa elämässä seurakuntalaistensa kanssa. Pidän tätä tavattoman suurena ja tärkeänä osana seurakuntatyötä. Maaseudun kannalta on mielestäni kohtuuttoman suuri menetys, että korkeaksi muodostuneen luontaisetuverotuksen vuoksi perinteinen seurakuntalaisia palveleva ja läheinen pappilakulttuuri on menetetty.
 
Vesa Nuorva Pihlajaveden kirkkoherrana oli kunniakkaan Pihlajaveden kirkkoherrakunnan viimenen kirkkoherra. Hän puolusti seurakuntaansa ajan paineissa ja korosti säännöllisen, jokapyhäisen jumalanpalveluselämän ja erityisesti messun merkitystä. Hänen jälkeensä Pihlajavesi muuttui yhteistaloudessa olleesta kirkkoherrakunnasta kappeliseurakunnaksi. Ensinmäinen kappelinpappi oli Keuruun seurakuntapastorin statuksella Jarmo Paananen. Yhdessä seurakuntaneuvostosta kappelineuvostoksi muuttuneen toimielimen kanssa hän nuoruuden tarmolla halusi kehittää seurakunnallista toimintaa uusien hallinnollisten järjestelyjen muutoksissa. Hänen eri seuraajansa kappelin pappeina ovat jatkaneet hyvää yhteistyötä kappelineuvoston ja paikkakunnan eri toimijoiden kanssa.
 
Itse olen saanut hyvin läheltä, mutta silti hieman sivusta nähdä ja kokea sekä elää elämänmatkaa Pihlajaveden seurakuntalaisten ja heidän pappiensa ja muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa. Tuossa on jotain samaa kuin lapsuuden junan ikkunasta Valkeajärven asemalta nähdyssä. Silti on jotain enemmän, olen saanut tehdä matkaa myös yhdessä tutuksi tulleiden ihmisten kanssa. Kiitän tästä ja matka jatkuu. Monet matkakumppanit ovat kirkkauden rannoilla, heille kiitos kumppanuudesta matkalla. Minä ja lukijani olemme elämän matkalla ja saamme nähdä ja aistia Pihlajaveden kirkkautta niin kesän aalloilla, talven hangilla kuin metsän saloilla tai talvista tähtitaivasta katsoen. Kristittyinä saamme kiittää kaikesta tästä ja paljosta enemmästäkin Luojaamme ja uskossa Vapahtajaamme luottaen jatkaa armon tiellä kohti suurinta kirkkautta.
 
Lauri Oinonen

 

Vappuaattona 2013"Kirkkaus Pihlajaveen"


 Vappuaattona 2013 naapuriseurakunnan papin kirjoitelmaa aiheesen:
 
"Kirkkaus Pihlajaveen"Naapurista nähtyä Pihlajaveden seurakunnan elämää 
 
 
Varhaisin kokemukseni Pihlajaveteen on viiden ikävuoteni ajoilta. Olin vanhempieni kanssa tulossa isosisäni hautajaismatkalta Ylivieskasta. Kevätkesän aamuyön valossa huomasin junan pysähtyneen ja vanhempani lukivat aseman nimen "Valkeajärvi". Ihmettelin, että missä olemme, eikös tällaisen paikkakunnan pitäisi olla rajan takana Karjalassa. Syntymäkotini naapureina näet Multialla asuivat Ryypöt, jotka puhuivat entisestä kotikunnastaan "Valkjärvestä". Juna oli kuitenkin pysähtynyt Valkeajärvelle ja näkymä junavaunun ikkunasta vain muutaman metrin  etäisyydellä olevaan asemarakennukseen oli ensinmäinen yhteyteni Pihlajaveteen.
 
Ensinmäisen jumalanpalvelukseni pidin Pihlajaveden vanhassa kirkossa elokuun puolivälissä sunnuntaina  päivää ennen koulujen alkua kesällä 1971. Olin Multian kesäteologina ja Pihlajaveden kirkkoherra Esko Töyliä lomittanut Multian kirkkoherra Osmo Tarkki pyysi minua menemään sananjumalanpalveluksen toimittajaksi Pihlajavedelle, johon minulla teologian ylioppilaana oli kirkkoherran luvalla oikeus. Ensi kertaa nähtynä ja koettuna komeiden honkien keskellä oleva esi-isien paikkakunnalle rakentama uljas pyhäkkö oli minulle sanoin kuvaamaton ja paljon kertova kokemus.Vuosisataisesta paikkakunnan ihmisten uskosta ikiaikojen Jumalaan sain voimaa opiskelujeni loppusuoralle ja tuntiopettajan työhöni Kiikan-Keikyän yhteiskouluun nykyisessä Sastamalassa. Pihlajaveden vanhan kirkon yllätys oli myös kirkontäyteinen sanakuulijoiden joukko ihan tavallisena elokuun sunnuntaina.
 
Seuraavan vuonna tulin 1.7.1972 Keuruun seurakunnan vt. kappalaiseksi Haapamäelle rovasti Reino Nurmisen 26 vuotta ja kaksi kuukautta kestäneen Haapamäellä tapahtuneen työkauden jälkeen. Siten myös kontaktit Keuruun seurakuntayhtymään kuuluneesen, mutta imuutoin tsenäiseen Pihlajaveden seurakuntaan tulivat luonnollisiksi. Yhteyttä Pihlajavedelle lisäsi myös se, että opiskelututtavani Antti Saarela oli Esko Töylin siirryttyä Alahärmään Pihlajaveden vt. kirkkoherrana.
 
Tuolloin maantie Keuruulta Virroille ja edelleen Poriin kulki Pihlajaveden pappilan ja navetan välitse pappilan pihan läpi. Liikenne oli autoistumisen myötä  jo melkoista, linja-autoja kulki nykyistä enemmänkin ja puutavara-autoja nykyiset määrät, koska uitot olivat loppuneet jo toistakymmentä vuotta aiemmin. Ei ollenkaan ollut ihme, että Antti Saarela pyysi pappilan makuuhuoneseen, parin metrin päästä autoista, pimennysverhot.
 
Marraskuun alusta 1974 Pihlajaveden kirkkoherraksi tulleen Kari Ventän aikana maantie sitten siirtyi nykyiselle paikalleen ja pappilan perheen lapsille tuli turvallisempi pihapiiri. Pihlajaveden seurakunnallinen elämä sykki elävänä alueeltaan laajan seurakunnan eri kylillä. Lähetys-, raamattu ja diakoniapiirit kokoontuivat monissa kodeissa niin kirkkoherran, diakonin kuin pitkäaikaisen kanttori-hautausmaanhoitaja Veikko Lamminahon vastuulla. Seurakunnan aktiivinen toiminta oli kylien asukkaiden vastaisku  maaseudun väen vähenemiselle. Seurakuntalaiset tahtoivat järjestää toimintaa kodeissaan ja kutsua naapureitaan mukaan.
 
Pihlajavedellä, tuolloin jo alle tuhannen vakinaisen asukkaan seurakunnassa, oli toiminnallista aktiviteettia määrällisesti enemmän kuin monilla suuremmilla paikkakunnilla. Lapuan hiippakunnan väkimäärältään pienimmät seurakunnat ja myös rajanaapurit Pihlajavesi ja Pohjaslahti kilpailivat hiippakunnan asukasmäärään suhteutettuna parhaimmasta Yhteisvastuukeräyksen tuloksesta ja hiippakunnallisesta kiertopalkinnoista, kunnes Pihlajavesi sen vihdoin vihdoin voitti omakseen. Tämä sijoitettiin uudenaikaisuuden ilmettä seurakuntaan loihtineeseen seurakuntataloon. Myös lähetyksen kannatus suhteessa väkilukuun oli Pihlajavedellä aina esimerkillinen.
 
Veikko Lamminaho eri kirkkoherrojen aikana seurakuntatalon emäntänä toimineen Aira-puolison kanssa toi seurakunnalliseen elämään jatkuvuutta. Hän tunsi ihmiset eri kyliltä. Monet lauluillat, kuorot ja  muu seurakunnan musiikkitoiminta oli vireää hänen kolmisen v uosikymmentä kestäneen uskollisen työuransa aikana. Yhdessä Aira-puolison kansa he  loihtivat seurakuntatalolle seurakuntakodin hengen. Tämä ilmeni niin lasten,nuorison, aikuisten kuin vanhemman väen toiminnoissa, perhejuhlissa, kirkollisissa toimituksissa ja jumalanpalveluksissa.
 
Talviajan kolmena, neljänänä kuukautena jumalanpalveluksia oli ruvettu pitämään seurakuntakodilla, jonka juhlasali on kuin ajalleen tyypillinen suurenkin kaupunkilähiön kirkko. Pihlajaveden ja erityisesti asemakylän monet toiminnot pitkin viikkoa pitivät seurakuntatalon hyvinkin elävänä toimintojen tyyssijana. Kun  Aira ja Veikko Lamminaho myös asuivat seurakuntatalolla, jossa toimi myös kirkkoherranvirasto ja diakoniapäystys, he kaikki yhdessä loivat osaltaan kodin hengen seurakuntataloon. Tärkeän panoksensa antoivat eri diakoniatyöntekijät kuten Leena Myllyaaho ja nyt jo pitkään toiminut Unto Mikkonen sekä kanslisti Riitta Sipponen sekä hiljakkoin eläkkeelle jäänyt suntio ja emäntä Seija Kuusimäki. He yhdessä eri kirkkoherrojen kanssa muodostivat Pihlajaveden seurakunnan aktiivisen työntekijöiden yhteisön.
 
Kari Ventän siirryttyä vastuullisiin kirkon hallintotehtäviin juristin opintojensa jälkeen Helsinkiin, toimi kirkkoherrana sittemmin Viitasaarelle siirtynyt Heikki Karjalainen. Hänen seuraajakseen tuli Ähtäristä Pihlajaveden kirkkoherraksi Matti Ahonen, joka oli syntyisin Keuruulta. Ahosen perheellä oli jo aiemmin hankittuna kesämökki Pihlajaveden pohjoisrannalta, joten seurakunta oli tuttu. Hän palveli uskollisesti seurakuntaa useiden vuosien ajan. Hän oli myös viime sotien veteraani, jota rintamakomppanian aseveljet Keuruulta olivat kuulemassa hänen viimeisessä jumalanpalveluksessaan Pihlajaveden kirkossa. Hänen saarnoissa oli keskeistä syvällinen Raamatun tuntemus ja Kristuksen tulemuksen odotus.
 
Myös aiemmin Pihlajavedellä toimineet kirkkoherrat kuten Suominen, Borg, Kantele ja Veikkola olivat ainutlaatuisen osaavia Pyhän Raamatun alkukielissä hepreassa ja kreikassa ja siksi Pihlajavedellä seurakuntalaisten Raamatun tuntemus on poikkeuksellisen syvällistä. Matti Ahosen virkaanaasettajaisten yhteydessä sain kunnioituksella havaita kokeneiden rovastien osaamisen. Matti Ahonen oli myös pikakirjoituksen taitaja, joka puheen nopeudesta pystyi kirjoittamaan asiat.. Eljas Jahkola Ahosen seuraajana edusti myös syvällistä Raamatun tuntemusta, joka oli siunaukseksi seurakunnalle.
 
Kaikki edellä mainitut kirkkoherrat luonnollisesti asuivat pappilassa. Seurakunnalle oli mielestäni tärkeä elämän merkki se, että  kirkkóherran perheineen asuman pappilan valot paloivat syksyn pimentyessä ja monien valojen sammuessa sekä kesäasukkaiden poistuessa paikkakunnalta. Kirkkoherran perheineen asuma pappila jo läsnäolon olemuksellaan oli elämän ja toivon merkki. Pappi perheineen oli läsnä luontaisesti myös arjen kaikessa elämässä seurakuntalaistensa kanssa. Pidän tätä tavattoman suurena ja tärkeänä osana seurakuntatyötä. Maaseudun kannalta on mielestäni tavattoman suuri menetys, että korkeaksi muodostuneen luontoisetuverotuksen vuoksi tämä seurakuntalaisia palveleva ja läheinen pappilakulttuuri on menetetty.
 
Vesa Nuorva Pihlajaveden kirkkoherrana oli kunniakkaan Pihlajaveden kirkkoherrakunnan viimenen kirkkoherra. Hän puolusti seurakuntaansa ajan paineissa ja korosti säännöllisen, jokapyhäisen jumalanpalveluselämän ja erityisesti messun merkitystä. Hänen jälkeensä Pihlajavesi muuttui yhteistaloudessa olleesta kirkkoherrakunnasta kappeliseurakunnaksi. Ensinmäinen kappelinpappi oli Keuruun seurakuntapastorin statuksella Jarmo Paananen. Yhdessä seurakuntaneuvostosta kappelineuvostoksi muuttuneen toimielimen kanssa hän nuoruuden tarmolla halusi kehittää seurakunnallista toimintaa uusien hallinnollisten järjestelyjen muutoksissa. Hänen eri seuraajansa kappelin pappeina ovat jatkaneet hyvää yhteistyötä kappelineuvoston ja paikkakunnan eri toimijoiden kanssa.
 
Itse olen saanut hyvin läheltä mutta silti hieman sivusta nähdä ja kokea sekä elää elämänmatkaa Pihlajaveden seurakuntalaisten ja heidän pappiensa ja muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa. Tuossa on jotain samaa kuin lapsuuden junan ikkunasta Valkeajärven asemalta nähdyssä. Silti on jotain enemmän, olen saanut tehdä matkaa myös yhdessä tutuksi tulleiden ihmisten kanssa. Kiitän tästä ja matka jatkuu. Monet matkakumppanit ovat kirkkauden rannoilla, heille kiitos kumpanuudesta matkalla. Minä ja lukijani olemme elämän matkalla ja saamme nähdä ja aistia Pihlajaveden kirkkautta niin kesän aalloilla, talven hangilla kuin metsän saloilla tai talvista tähtitaivasta katsoen. Kristittyinä saamme kiittää kaikesta tästä ja paljosta enemmästäkin ja uskossa Vapahtajaamme luottaen jatkaa armon tiellä kohti suurinta kirkkautta.
 
Lauri Oinonen

 

22.4.13

Pihlajaveden kirkossa 14.5.2013 valtakunnallisen H-killan jumalanpalveluksessa

Hyvä kirkkoväki Pihlajaveden kirkossa ja H-killan juhlavieraat kautta maan nyt toisena pääsiäisen jälkeisen sunnuntaina. Jeesus on ylösnoussut, totisesti ylösnoussut ja voittanut vihollisista väkevimmän kuoleman. Tätä todistaa koko pääsiäisen juhla-aika. Siksi tämänkin kirkon alttarilla palaaneljä kynttilää nyt Hyvän Paimenen sunnuntaina. Tälle päivälle kuuluu jo kansakouluajoilta ja pyhäkoulusta tuttu Vanhan Testamentin Psalmi 23, Hyvä Paimen psalmi.
 
Tämän kaikille läheisen tekstin luen myös usein hautaansiunaamistoimituksissa. Ainutkertainen ajallinen elämämme saa myös matkamme päättyessä jatkua Hyvän Paimenen hoivassa matkalla kohti Jumalan kirkkautta. Kuolemassa elämä pukeutuu Jumalan salaisuuteen ja Jumalan todellisuuteen, joka on meille Jeesuksen ylösnousemuksen tähden myös meidän ylösnousemuksemme todellisuutta. Kristillinen toivo on enemmän kuin kuin meidän toiveitamme tai toivotuksiamme, kyse on alkuperäisen kreikankielisen mukaan mukaan Jumalan käskysanasta, siitä voimasta jolla kerran tämä ajallinen luomistyö on tehty, ylläpidetään ja yhä synnytetään uutta. Sama Jumalan sana luo kerran uutta meidänkin ylösnousemuksessamme, jolle Jeesuksen ylösnousemus oli aamunkoitto.
 
Ylösnoussut Herramme on kaikkialla maailmankaikkeuden äärettömyyksiin läsnäoleva Vapahtaja. Hän on läsnä tänään täällä Pihlajaveden 142-vuotiaassa kirkossakin sanansa ja pyhän ehtoollisen kautta. Tämä kirkko on siksi armollinen paikka, koska ylösnoussut Herramme on täällä. Meidän on hyvä lukea myös alttaritalussa olevat sanat:" Hän kantoi meidän sairautemme". Me saamme tuoda ristillä sairautemme kantaneen Herramme eteen niin omat kuin läheistemme sairaudet. Hän voitti ristillä kaiken ja pyhän kasteen kautta olemme osalliset tuosta voitosta tänäänkin.
 
Päivän evankeliumissa Joh.10-11-16 kuulimme tutut Herramme sanat:"Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta." Psalmin 23 pimeä laakso oli pelottava paikka korkeiden vuorten välissä kulkijalleen. Jyrkät rinteet olivat olivat kivilouhikkoa. Petojen hyökätessä pimeyden keskeltä ei olisi pakomahdollsuuksia ollut. Täälä Pihlajavedelläkin tiedetään susien kulkevan mäkiä välttäen laaksojen kautta. Saman olen itsekin havainnut, hangessa lujaksi tallatut susien polut kulkevat mäkien välistä laaksojen kautta. Minä en uskaltanut kulkea tuota tallaamaa polkua myöten tietäen metsän keskellä olevan susilauman.
 
Te hyvät H-killan Hermannit ja Hermanskat haluatte toiminnassanne osoittaa Suomen nuorisolle oikeita elämän polkuja. Nuorisoseuraliikkeen perustaja Santeri Alkio oli omakohtaisesti herätyksen kokenut Vapahtajaamme uskova mies, hän tahtoi ohjata Suomen nuorisoa elämän tielle, josta Jeesus itse sanoi:"MInä olen tie ja totuus ja elämä" Joh.14:6. Aikoinaan Pro gradu-tutkielmaani tehdessäni sain aatehistoriallisessa osuudessa paneutua Santeri Alkion ajatuksiin. Hänelle Jeesuksen vuorisaarna, rakkauden kaksoiskäsky ja Jumalan kymmenen käskyä olivat sekä oman elämän ohje että ne elämän käyttöohjeet, joita hän halusi osoittaa Suomen nuorisolle ja kansalle tienviitoiksi.
 
Santeri Alkio uskoi totuuteen ja kestäviin arvoihin. Siksi hän uskoi jo ennen itsenäisyyttämme tämän kansan tulevaisuuteen. Tänä aikana juuri tarvitaan kaikkea sitä, mitä nuorisoseuraliikkeen perustaja halusi tuoda esille. Tätä tarvitsee nuorisomme ja koko kansamme enemmän kuin nyt tajutaan. Elämän ohjeet kestävät arvot ja ohjeet pysyvät, vaikka monet asiat ympärillämme muuttuvat Jumalan sanan arvot kestävät tässä elämässä. Jeesuksen valmistama pelastuksen evankeliumi ristin voitosta ja ylösnousemuksesta kestää elämässä ja kestää siinä kuolemassa, jonka kautta me jokainen Jumalan valmistamana hetkenä kuljemme.
 
Kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!
 
Jumala siunatkoon teidän kirkonkäyntinne ja H-killan jäsenten toiminnan ja elämän!