27.8.13

Nyt menet EU liian pitkälle

Nyt menet EU liian pitkälle


Suomalaisena ei olisi voinut uskoa silmiään todeksi, kun luin uutista EU:n komissiossa jo pitkälti valmisteilla olevasta direktiivistä vaatien jokaiselle Suomen metsätilalle pakollista metsätaloussuunnitelmaa bioenergiaan liittyvän kontrollin vuoksi. Tulisi kiireesti selvittää, mitä kaikkia Suomen kansalaisten ja metsäpalan omistajien perustuslaillisia oikeuksia tämä direktiiviesitys jo lähtökohdissaan loukkaa.

Suomessa metsät kasvavat paljon enemmän kuin niitä hakataan. Suomessa pystytään kaikilla mittareilla niin valtakunnallisesta kuin alueellisestikin osoittamaan nyt ja vastakin vihreän bioenergian saannin pysyvä riittävyys. Tämän tiedon pitää riittää EU:lle.

Pakollinen metsätaloussuunnitelma EU:n kontrollin tarpeisiin kohdistuen yksityisen metsänomistajan omaisuuden käyttöön on vastoin nyt uudistuvaa Suomen metsälain henkeä ja kirjainta. Suomessa toisin kuin EU:n direktiiviesitys pakottaa, uudella metsälailla halutaan antaa lisää vapautta ja omistajan vastuuta metsänhoitoon. Tätä ovat monet metsänomistajat kaivanneet voidakseen hoitaa metsiään ekologisesti ja luonnon kannalta kestävillä menetelmillä.

Nyt EU on tuomassa Suomen jokaisen metsänomistajan kustannuksella metsiin pakollisen kontrollisuunnitelman, joka on hyödytön metsänomistajan metsänkäytön tarpeisiin ja yleisestikin itse metsänhoidollisiin tavoitteisiin. Samalla EU:n kontrollisuunnitelma tulisi loukkaamaan metsänomistajan omistamansa puutavaran kaupankäynnin vapautta. Näin EU:n voi sanoa loukkaavan suomalaista yksityisomistuksen vapautta.

Tulevaan EU:n parlamenttiin tulee valita vain suomalaisten ja tavallisen kansan puolustajia. Aika on jo myös kysyä, mitä hyötyä meille on koko EU-jäsenyydestämme? Olemme yhä enemmän nettomaksajat EU:lle, annamme jatkuvasti rahaaeuron pelastamiseksi ja vastineeksi saamme susia ja muita petoja ympärillemme sekä taloudelle ja tosielämälle vahingollisia direktiivejä.

Lauri Oinonen (kesk)
Keuruu