8.2.14

  Kotimainen energia ja biokaasu voi pelastaa talouden 


Suomen talouteen kaivataan uutta kasvua. Suomi velkaantuu ja kohta valtion kolmen A:n luottoluokitus on vaarassa. Niukkuutta jakamalla emme voi kuitenkaan pelastaa tilannetta tai saavuttaa myönteistä tulevaisuutta. Vain kansantulon kasvattaminen voi pelastaa parempaan. Onneksi meillä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia ja ne ovat lisäksi lähellä.         

Tärkein uudistus Suomessa on mielestäni siirtyminen kotimaiseen energiaan sen eri muodoissaan. Tämä energiauudistus on nähdäkseni toteutettavissa omalla tahdolla, keksiläisyydellä ja pienillä panostuksilla tuloksiin nähden.

Erityisesti Keski-Suomessa ovat puuenergian monet vaihtoehdot lisääntyvästi käytettävissä. Pelloillamme on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia ilman ruuan tuotannon vähentymistä. Saksassa on yhden timoteiheinän hehtaarin tuotoksella tuotetulla liikennebiokaasulla ajettu henkilöautolla 30 000 kilometriä. Jätekin on kultaa, kun sen oikein oivaltaa.

Tarvittaessa seutukuntien kuten Keurusseudun, Mänttä-Vilppulan  ja Jämsän seudun tulisi harkita yhteistyötä voimavarojen  kokoamiseksi vaikkapa FM Hannu Paason ideoimilla tavoilla yhteistyössä eri yrittäjien ja paikallisten energiayhtiöiden kesken esimerkiksi liikennebiokaasun vihreän tuotantoalueen muodostamiseksi. Olisi ihme, jos tässä ei voitaisi onnistua, kun Joutsassa on jo toiminta käynnissä Päijänteen itäpuolella.

Liikennebiokaasua voidaan tuottaa myös puuperäisistä aineksista, kuten tapahtuu Saksan Augsburgissa ja samalla saadaan myös eri kemikaaleja ja puhdasta hiiltä moniin käyttötarkoituksiin. Kaasun tuotantoon soveltuu myös kaikki maisemanhoidosta saatava biomassa, jolle ei nyt ole mitään merkittävää käyttöä. Tiwin teollisuusalueella olisi nähdäkseni erittäin hyvät mahdollisuudet toteuttaa täällä se, mitä Augsburgissa tehdään. Sellutehtaalle tontti olisi liian pieni.

Jätteiden jatkokäsittely voidaan tunnetusti jalostaa biokaasun tuotannoksi. Samoin karjatalouden ja elintarviketeollisuuden jätteet ovat oivallisia biokaasun raaka-aineita, joita jalostetaan jo monilla paikkakunnilla ja sijoittajat tavoittelevat kaksinumeroisia tuottoprosentteja. Ratkaistavissa olevia ongelmia viemärijätteidenkin ja vastaavien osalta ovat lääkkeiden ja muiden kemikaalien jäämät, jotka saattavat rajoittaa kaasuntuotannon kiinteiden jäämien lannoitekäyttöä.

Maahamme on jo muodostumassa vihreän liikenteen liikennebiokaasun käytäviä. Näitä pitäisi synnyttää tännekin, kuten on jo tapahtumassa Päijänteen itäpuolelle.  Muutama vuosi sitten Laurisen veljesten suunnitelma valtatiestä 23 biokaasun vihreänä highwayna on otettava uudelleen esille. Alueelliset energiayhtiömme voisivat muodostaa yhteisen yhtiön biokaasun tuottamiseksi ja edelleen sen jalostamiseksi liikennettä varten. Näin rahat jäisivät paikkakunnillemme.

Biokaasulla voitaisiin alentaa bussi- ja kuorma-autoliikenteen kuluja. Ruotsissa on tästä hyvää näyttöä kuten myös biokaasulla liikkuvasta paikallisjunastakin. Volvo tekee kaasulla kulkevia autoja yhä enemmän. Suomessa Wärtsilä valmistaa kaasukäyttöisten vetureiden moottoreita, ne menevät tällä hetkellä vientiin Venäjälle. Näitä kaikkia pitäisi saada liikenteeseen Suomessakin kotimaisella  polttoaineellamme.

Kotimainen energia kaikissa muodoissaan tuo rahaa maakuntiin ja maaseudulle, vielä arvaamattoman paljonkin.  Mahdollisuuksiin tulee tarttua, ettei jaettavaksi jää vain niukkuutta.


Lauri Oinonen
maakuntavaltuutettu
Keuruu

5.2.14

Haapamäen vankila uudelleen esille
Haapamäen vankilahanke nostettava vaihtoehdoksi


Laukaan Vuonteella olevan vankilan uusi sijaintipaikka ratkeaa aikaisintaan kesällä hallituksen kehysriihestä johtuen. Oikeusministeriössä vasta valmistellaan investointiesitystä, johon nyt Laukaan Vuonteelta siirtyvän vankilan tulevaisuus sisältyy. Sen jälkeen katsotaan  ja kilpailutetaan sijainti kehysriihen mahdollistamissa puitteissa.

Rikosseuraamuslaitos haluaa eroon Laukaan vankilasta, koska entisen koulukodin tilat ovat epäkäytännölliset ja suurkorjausten tarpeessa. Rikoseuraamuslaitos haluaa vankilan ja nyt Jyväskylän keskustassa olevan yhdyskuntaseuraamustoimiston samaan osoitteeseen vuonna 2016. Ajatus vankilan sijoittamisesta Vaajakosken Kanavahovin kiinteistöön on kuitenkin saanut paikallisten asukkaiden kannalta laajaa kritiikkiä.

Keurusseudulla on syytä muistaa se, että Laukaalle sijoitettu vankila oli alunperin tarkoitettu Haapamäelle valtion kompensaatiotoimena VR:n satojen työpaikkojen menetyksille. Siksi Keuruun kaupungin toimesta on jo 11.9.2013 lähestytty oikeusministeriä ja pyydetty ottamaan alkuperäinen ja  yksityiskohtainenkin vankilan sijoitussuunnitelma Haapamäelle huomioon, kun asia tulee nyt uudelleen ratkaistavaksi.

Nykyinen oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston päällikkö Arto Kujala osallistui aiemmissa tehtävissään Haapamälle suunnitellun vankilan valmistelutoimiin. Ajatus vankilan sijoittamisesta Keuruulle varuskunnalta vapautuviin tiloihin on saanut kielteisen vastauksen. Haapamäellä ainakin aiemmin vankila on saanut toisin kuin nyt Jyväskylässä paikallisten asukkaiden hyväksynnän

Nyt on aika ottaa oikeusministeriössä esille  Haapamäen valmis ja vankeinhoidollisten näkökohtien
mukaan valmisteltu vankilasuunnitelma ja tehdä siihen mahdolliset  päivitykset ja toteuttaa vihdoinkin hanke aiemmin annettujen lupausten ja tehtyjen linjausten mukaan. Keuruun on oltava edelleen aktiivinen asiassa, vaikka asioita valmisteleva Rikosseuraamuslaitos haluaisikin vankilan Jyväskylään.

Muutoin havaitsin mielenkiintoisen lauseen uutisten joukossa. Puolustusmenojen sanottiin kasvavan laajenevien varuskuntien uudisrakentamisten vuoksi! Miksi ei haluttu ja haluta käyttää valmiita ja soveltuvia tiloja? Miksi Senaattikiinteistöt VM:n ohjeistamana ovat vaatineet varuskuntakiinteitöiltäkin 7 % vuotuista tuottoa? Varuskuntien lakkautukset tultaneen vielä saattamaan kriittiseen tarkasteluun myös puolustusmenojen kasvun, maanpuolustuskyvyn ja veronmaksajien näkökulmista.


Lauri Oinonen