21.5.14

Hartauskirjoitus

Luomisen juhlaa ympärillämme
 
 
Kevät on joutunut elämää sykkivään vihreyteensä. Juuri nyt on aivan oma kevään sävynsä lehtiin puhjenneissa puissa ja pensaissa.
Kevät kukkii keltaisina rentukankukintoina vesien äärellä. Tuomet avautuvat valkokukkaisina kevään tuoksuinen. Luonto on täynnään lintujen ääniä. Kevään luomisen juhla on ympärillämme.
 
Jumala on elämän antaja Pohjolan keväälle, mikä pian joutuu Suomen suveksi. Kaikki ympärillämme on näkyvää todistusta Luojan teoista. Viljelijän tehtävä on muokata, lannoittaa ja kylvää maa. Jumala on kasvun antaja. Ei ihminen voi nyhtää itua ja antaa lehtivihreään yhteyttämisen salaisuutta. Jumala on kaiken elämän antaja.
 
Kevät on myös monien onnellisten juhlien aikaa. Onnittelen uusia ylioppilaita, ammattiin valmistuvia, peruskoulunsa päättäviä ja tutkintoja suorittaneita ja monia muita. Saamme iloita iloitsevien kanssa. Näin teki myös Vapahtajamme. Jumala tahtoo antaa tulevaisuuden ja toivon jokaiselle.
 
Jumalan sana on kiintopiste, joka ei muutu, vaikka kaikki muu ympärillämme muuttuu jatkuvasti. Ainutkertaisen elämän käyttöohjeet löytyvät kymmenestä käskystä, Jeesuksen vuorisaarnasta ja rakkauden kaksoiskäskystä, joka kiteytettynä kuuluu: "Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."
 
Ensi sunnuntai on kirkkovuoden rukoussunnuntai. Meillä on etuoikeus tuoda kaikki asiamme rukouksessa Jumalalle. Hän kyllä tietää ne ilman meidän rukoustammekin. Mutta Hän haluaa kohdata meidät rukouksen kautta, jotta me muistaisimme Hänen läsnäolonsa ja että Jumalan suunnitelma voisi tapahtua myös meidän tykönämme. Emme ole yksin, Jumala on meidän kanssamme.
 
Jumala on elämän antaja tässä ajassa. Tämä pääsiäisaika 40 vuorokautta pääsiäisestä helatorstaihin ja 50 vuorokautta pääsiäisestä helluntaihin haluaa aivan erityisesti muistuttaa Jeesuksen ylösnousemuksen todellisuutta. Ylösnoussut Vapahtajamme on elämän antaja taivaan kirkkauteen. "Kristus Jeesus antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta". 1.Tim.2:5-6.
 
Lauri Oinonen
 
 

9.5.14

RE: Herätekirje Keski-Suomen keskustalaisilleOlisiko biokaasu uuden tulevaisuuden sampo?On erinomaista, että Keski-Suomeen on tulossa metsänjalostusteollisuuden investointeja! Nämä ovat erittäin tervetulleita. Samalla nämä luovat metsäteollisuuden sivutuotteita. Näiden yhdistäminen energiapuun käyttöön luo mahdollisuuden  uudenlaiseen biopolttoaineiden tuotantoon mm. synteettisenä biokaasuna.

Puupohjaisen synteettisen biokaasun tuotanto on ollut toiminnassa Itävallan Güssingenissa jo vuodesta 2009 lähtien. Samassa tuotantoyksikössä on tehty jo vuodesta 2002 lähtien lämpöä ja sähköä. Samantyyppiseen teknologiaan perustuva huomattavasti isompi yksikkö on vihitty käyttöön Göteborgissa tänä vuonna ja vielä tätä suurempi yksikkö on tulossa vuonna 2020. Nämä tuottavat vuodessa on 1 Twh synteettistä biokaasua pääosin liikenteeseen. Tämä vastaa noin 100 000 auton vuosittaista kaasuntarvetta. Samoin kehittyvä biohiiliteknologia on avaamassa uusia mahdollisuuksia tuottaa energiatehokasta puubiohiiltä sähkön ja lämmön tuotantoon sekä sivutuotteena synteettistä biokaasua.

Koska synteettinen biokaasu on lähes sataprosenttista metaania tämä polttoaine on samalla yhteensopiva liikennebiokaasun ja maakaasun kanssa. Keski-Suomessa ei ole maakaasuputkea, mutta Keski-Suomen eteläpuoli ja länsipuoli on katettu maakaasuputkella, josta on mahdolista tankata suomalaista liikennebiokaasua tai ulkomaalaista maakaasua. Samoin Keski-Suomessa on käynnistämässä yhä voimakkaampi liikennebiokaasun tuotanto perustuen yhteiskuntajätteiden ja maatalousjätteiden mädätykseen. Kiitos tästä Joutsan Ekokaasun ja tämän keskisuomalaisten yrittäjäomistajien ja valtakunnallisten yhteistyökumppanien esimerkilliselle toiminnalle  Joutsassa.

Joutsan Ekokaasu yhdessä yksityisen Meterin Laukaan liikennebiokaasun tuotannnon kanssa mädättäen maatalous- ja elintarviketeollisuuden jätettä antavat pohjaa laajentaa keskisuomalaista kaasumaisten polttoaineiden tuotanto yhä laajemmalle maantieteellisesti sekä laadullisesti ottaen mukaan synteettinen biokaasu.
 
Mikäli tämä toiminta laajentuisi paikallisten yrittäjien ja kuntien esim. kunnallisten energiayhtiöiden osuudella sekä valtakunnallisten tahojen yhteistoiminnaksi, tämä loisi samalla pysyvän ja yhä kasvavan toimeentulon myös keskisuomalaisille kunnille ja kaupungeille. Syntyvää tuloa kaupungit ja kunnat voisivat sijoittaa itse yhä monipuolisempaan biosähkön ja biolämmön tuotantoon sekä kaasumaisten polttoaineiden tuotannon laajentamiseen metsien Keski-Suomessa puuperäiseen synteettiseen biokaasutuotantoon.

Kunnallisten toimijoiden esimerkillisestä toiminnasta osoittaa mallina Vaasan kaupunki, joka on ensi vuonna  käynnistämässä kaasubussiliikenteen paikallisliikenteessä. Tämä perustuu Vaasan kaupungin ja sen talousalueen kanssa yhdessä omistaman biokaasulaitoksen Stormossenin biokaasutuotantoon.

EU:n parlamentti on hyväksynyt puhtaiden polttoaineiden direktiivin, johon Joutsan Ekokaasukin viittaa lehdistötiedotteessaan. Tämä vaatii jokaisen jäsenmaan pääteille 150 km:n välein metaanin jakelupisteen. EU on luvannut  antaa taloudellista tukea jakelupisteiden rakentamiseen ja kaasukaluston hankintaan. Tätä tukipakettia tukee Suomessa Suomen valtion investointituki biokaasulaitoksille.

Täten toivon Teidän miettivän, jaammeko Keski-Suomessa yhä kasvavaa niukkuutta vai autammeko me itse itseämme ja luomme Keski-Suomesta Suomen johtavan bioenergiamaakunnan omalla polttoaine-, sähkö- ja lämpötuotannolla? Asiantuntijoiden näkemysten perusteella me voimme luoda Keski-Suomeen yhä kasvavaa vaurautta ja työtä, joka huokuttelee investoijia Keski-Suomeen kotimaasta ja ulkomailtakin, jos vain tartumme olemassa oleviin mahdollisuuksiimme rohkeasti.