31.7.15

Laina tarjous @ 3%

Hei Laina tarjous @ 3% Nimeni on John Taylor, johtaja UNIONIN RAHOITUS OY, haluaisimme kertoa teille, että tämä jalo yritys antaa luottoa yksilöiden, perheiden, yritysten ja yritysten ja yhtiöiden, Tarjoamme kaikenlaisia lainoja korolla niinkin alhainen kuin 3%. Alkaen € 5,000.00 euroa € 1,000,000.00 euroa Sähköposti: unionfinnancelinks@webadicta.org Vastaus on toimitettava tähän sähköpostiosoitteeseen vain unionfinnancelinks@webadicta.org Tiedot käsittelyyn tarvittavia lainoja Nimi: ...................... Maa ................... Sukupuoli: ................. Lainan määrä: ................... Kesto: .................. Puhelinnumero: .................. Ammatti: .................. Kuukausitulot: .................. Käyttötarkoitus: .................. Huomaa jälleen, että kaikki vastaukset olisi toimitettava unionfinnancelinks@webadicta.org Hope kuulla sinusta pian. Yritys: UNION FINANCE LTD vilpittömästi John Taylor.

26.7.15

Alavuden kirkossa 12.7.2015

Referaattia Lauri Oinosen saarnasta Lumivaaran kirkon 80-vuotisjuhlamessussa Alavuden kirkossa 12.7.2015:
 
 
"Tänään Lumivaaran 80-vuotias kirkko on läsnä Alavuden kirkossa Lumivaaran kirkon seitsenhaaraisen kynttilänjalan, alttarilla olevien kynttilänjalkojen, alttaripöydän ja saarnatuolin liinojen kautta. Osa messumme virsistä on niitä, joita kirkon vihkiäisissä veisattu Lumivaaran kirkossa tuon ajan virsikirjan kieliasussa. Niille meistä, jotka ovat saaneet olla läsnä Lumivaarassa jumalanpalveluksissa kaikki nämä yksityiskohdat tuovat sisimpään rakkaita muistoja lähes kahdeksan vuosikymmenen takaa.
 
Keskeisintä on kuitenkin aina Jumalan iankaikkinen sana, jota nytkin olemme kuulleet ja jonka näkyvään osallisuuteen saamme käydä ehtoollispöydässä. Jumala on aloittanut elämän antaja hyvän työnsä meidän kohdallemme jo äidin kohdussa ennen syntymäämme. Kaikki päivämme ovat kirjoitetut hänen kirjaansa jo ennen meidän syntymäämme.
 
Myös ne raskaat päivät, jolloin läheiset Lumivaaran kotiseudut oli jätettävä ja useimpien kohdalla kahdesti. Monen sisimmässä ahdisti aavistus, että kotimaisemat sai hyvästellä viimeisen kerran, kun evakkotie alkoi viedä kohti tuntematonta tulevaisuutta. Syntymäkotini navetan ladossa on Multian Riuttakoskella on raakalaudasta tehty iso laatikko, jonka kyljessä on teksti: Israel Oinonen Lumivaara Ihala. Pidän huolen, että tämä säilyy muistona isoisäni Israelin ja isäni Sulon evakkotiestä.
 
Ikiaikojen Jumala on kulkenut lumivaaralaisten kanssa evakkovaiheiden aikana. Kotiseurakunnan yhteys Kristuksessa on kantanut uusissa vaiheissa ja antanut toivon ja luottamuksen. Perustana on kaste, jossa meidät on kutsuttu sekä ajallisen seurakunnan että taivaan kirkkauden osallisuuteen. Olemme nimeltä kutsutut Kristuksen omiksi, olemme osalliset Hänen ristinkuolemaan ja ylösnousemukseen. Kuolema on voitettu ja tie Jumalan kirkkauteen, taivaaseen on avattu.
 
Tänäänkin olemme saaneet yhdessä seurakuntana tunnustaa syntimme. Olemme saaneet alttarilta kuulla synninpäästön sanat. Niiden sanoma on yhä sama täällä Alavudella kuin Lumivaarassa ja kotiseurakunnissamme kaikkialla. Saamme ottaa synninpäästön todesta omalle kohdallemme. Martti Luther opettaa meille Katekismuksessa:
"Missä syntien anteeksiantamus on, siellä on elämä ja autuus". Syntien anteeksisaaminen kuuluu sinulle ja minulle Kristuksen tähden. Jumalan tahto on, että saamme Kristuksen ansion tähden periä taivaan ja kohdata poisnukkuneet rakkaamme kirkkauden kodissa"

19.7.15

Lumivaaran kirkko 80-vuotta
 
 
 
Referaatti Lauri Oinosen puheenvuorosta Lumivaaran kirkon 80- vuotisjuhlassa Alavuden seurakuntasalilla sunnuntaina 12.7.2015
 
 
 
Yhteiset historian kokemukset kahden ja puolen vuosisadan ajalta yhdistivät niiden Jaakkiman kylien asukkaita, jotka tulivat muodostamaan Lumivaaran seurakunnan eri vaiheiden jälkeen vuoden 1923 alusta. Kylien historiaan mahtui lahjoitusmaatalonpoikakausi, jolloin talonpojat olivat asukkaita ja viljelijöitä alueillaan mailla, jotka Ruotsina ja myöhemmin Venäjän edustajat olivat lahjoittaneet suosikkiylimyksilleen. 
 
Talonpojan asema oli lähellä maaorjuutta. Vasta 1890 Suomen valtiopäivien ratkaisu antoi  kylien talonpojille mahdollisuudet ostaa tilat omaan omistukseen valtion lainoittaessa kauppoja. Itsenäisyys oli arvo sinänsä tältä pohjalta Suomen valtiollisen itsenäistymisen rinnalla synnyttämään myös omaa Lumivaaran seurakuntaa ja kuntaa.
 
Kirkollisesta taustasta on huomattava monia seurakunnan elinvoimaisuutta voimakkaasti edistäviä tekijöitä. Jaakkiman kirkkoherrana 1800-luvumn puolivälissä vaikuttanut Johan Fredrik Bergh oli "Suomen pyhäkolun isä" ja  pyhäkoulutoiminta kylillä kehittyi voimakkaaksi myös Lumivaaran alueella ja kasvatti seurakuntalaisten vastuuta
oman seurakunnan elämässä.  Berghin jälkeen hänen työnsä jatkui kylillä aktiivisten maallikoiden kautta.
 
Lumivaarana alueella vaikuttivat myös kirkkomme eri herätysliikkeet jo Jaakkiman seurakunnan aikana. Evankelisella liikkeellä oli aktiivista toimintaa ja oma rukoushuone Tervajärvellä vuodesta 1909 alkaen.  Erityisen leimansa antoivat myös unissasaarnaajat, joista tunnetuin oli Helena Konttinen. Hänen toimintaansa jatkoi Anna Kormano.
 
Omalle seurakunnalle oli tahtotila ja edellytykset ja näin oli luonnollista myös saada uudelle seurakunnalle oma kirkko.
Se vihittiin käyttöönsä 7.7.1935 ja kirkon 80-vuotisjuhlaa vietettiin Alavudella 12.7.2015 juhlamessulla Alavuden kirkossa ja päiväjuhla oli messun jälkeen Alavuden seurakuntatalolla. Läsnä oli yksi kirkon vihkiäisissä mukana ollut ja muutamia Lumivaaran kirkossa seurakunnan toiminnan aikana käyneitä.
 
Millaista olisi Lumivaaran kirkossa nyt, jos seurakunnan toiminta olisi saanut jatkua normaalisti? Todennäköisesti jumalanpalveluksiin osallistuminen olisi maamme kärkiluokkaa. Aktiivisen seurakuntaelämän perinne olisi jatkunut
ja yhteisöllisyys olisi edelleen vahvuus huolimatta yhteiskunnan muutoksista. Näin voi olettaa vahvan kristillisen kotikasvatuksen ja maallikoiden seurakunnallisesta elämästä ottaman vastuun pohjalta.
 
Vaikka Lumivaarassa oli pappeina kutsumuksen ja julistustaidon omaavia pappeja, niin seurakuntaelämä nojasi vahvaan seurakuntalaisten omatoimisuuteen vastuun kantamiseen ja tämä olisi kyllä jatkunut, vaikka sen muodot olisivat saattaneet uudistuakin. Hyvä perinne olisi ollut vahva purje ajan muutosten keskellä.
 
Uskon, että virren veisuu kaikuisi voimakkaana edelleen Lumivaaran kirkossa ja seurakunnan musiikkitoiminta olisi vilkasta ja monipuolista. Todennäköisesti Lumivaara ei olisi kokenut väestötappioitakaan, Laatokan mahdollisuudet eri tavoin olisivat olleet myös todennäköinen vahvuus eri elinkeinojen kehittymiselle.
 
Kun nytkin lumivaaralaisiin sukuihin kuuluvat ovat merkittävästi seurakuntiensa elämän kantajia eri paikkakunnilla, niin näin olisi ollut varmasti Lumivaarassakin. Toivon ikiaikojen Jumalan johdattavan asioita niin, että Lumivaaran kirkko saa uudelleen kunnostettuna palvella Herran huoneena ja sen kellot kutsuvat Jumalan sanan äärelle.
 
Lauri Oinonen
 

           

3.7.15

Laina tarjous @ 3%

Hei

Laina tarjous @ 3%

Nimeni on John Taylor, johtaja
UNION FINANCE LTD, me haluaisimme kertoa teille, että tämä jalo yritys antaa luottoa yksilöiden, perheiden, yritysten ja yritysten ja yhtiöiden, Tarjoamme kaikenlaisia lainaa korolla niinkin alhainen kuin 3%.

Alkaen € 5,000.00 Euroa € 1,000,000.00 euroa

Email: unionfinnancelinks@webadicta.org

Vastaus on toimitettava tähän sähköpostiosoitteeseen vain unionfinnancelinks@webadicta.org


Tarvittavat tiedot käsitellä lainoihin

Name: ......................

Maa ...................

Sukupuoli: .................

Lainan määrä: ...................

Kesto: ..................

Puhelinnumero: ..................

Ammatti: ..................

Kuukausitulot: ..................

Käyttötarkoitus: ..................

Huomaa jälleen kerran, että kaikki vastaukset olisi toimitettava unionfinnancelinks@webadicta.org

Hope kuulla sinusta pian.

Yritys: UNION FINANCE LTD

vilpittömästi

John Taylor.