5.9.15

Palautetaaanko Suomeen lakkautettuja varuskuntia vai rakennetaanko uusia?

Puolustusministeri Jussi Niinistö(ps) on eri yhteyksissä kritisoinut edellisen hallituksen tekemiä varuskuntien lakkautuksia. Varmaankin on niin, että nykyisessä Euroopan tilanteessa ei tehtäisi ilman laajempia keskusteluja varuskuntien sulkemisia. Ymmärrän toki ikäluokkien pienentymisen  ja kasvussa olevan siviilipalveluksen suorittajien kasvun, mutta tätä ei yksioikoisesti ainkaan nyt käytettäisi perusteena varuskuntien lakkautuksille.

Varuskunnilla on muitakin tehtäviä kuin koulutus. Kyse on yhteiuskunnan turvallisuudesta eri tilanteiden varalle, joita onnettomuudet, kadonneitten etsinnät, luonnonilmiötkin saattavat aiheuttaa. Hajautettu varuskuntaverkosto on mielekästä asevelvollisuuden suorittajille. Julkisen kliikenteen heikentyminen erityyisesti bussiliikenteessä on tehnyt aiempaa vaikeampaa päästä kotoa joko linja-autolla ja/tai junaklla varuskuntapaikkakunnalle. Ainakin minulle olisai nyt Multialta mahdoton selvitä ilman omaa autoa sotaväkipaikkaunnalle, toisin oli 1960-luvun lopussa. Yhteydet toimivat ja junilla oli vaihtoehtokin valittavana Keuruun asemalta Haminaan.

Tässä yhteyudessä on noussut esille ja haluan nostaa esille voimakkaastikin Puolustusvoimien koulutustoimintojen palauttamisen Keuruulle. Täällä ei tarvitsisi rakentaa uutta. Suomen uusimmat kasarmirakennukset olisivat valmiina. Varmaankin niiden nykyisen omistajan kanssa olisi mahdollista sopia asioista yhteiseksi parhaaksi. Tämä ratakaisu palvelisi Keski-Suomen ohella Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja myös Keski-Pohjanmaan tarpeita, kuten palveli vielä viime vuoden loppuun asti.