31.1.18

Jaakkiman Sanomiin hartauskirjoitusta Lauri Oinoselta

Siunatkoon Jumala Suomen itsenäisyyden toista vuosisataa

Olemme aloittaneeet toisen vuosisadan valtiollisesti itsenäisen Suomen taipaleella. Oma äitini ja isäni olivat syntyneet Suomen suuriruhtinaskunnassa Venäjän keisari Nikolai toisen aikana. Suomessa on vielä elossa henkilöitä, jotka ovat syntyneet ennen itsenäistymistä, mutta varhaislapsuudesta käsin heillä tuskin on tietoisia muistikuvia tuosta ajasta. Isäni Sulo Oinonen 1909 syntyneenä muisti hyvinkin asioita nyt ajalta yli sadan vuoden takaa Jaakkiman Ihalan ja Oinaanvaaran kyliltä.

Elämme historian taitekohdissa myös siinä, että vielä on keskuudessamme viime sotien veteraaneja, kuten oma enonikin Ylivieskassa ja hänellä on vielä hyvin muistissa tapahtumia Syväriltä, Ihantalasta ja Lapin sodasta aina Kilpisjärven kolmen valtakunnan rajalle lipunnostoon 27.4.1945 asti. Viimeiset talvisodan taistelujen veteraanit ovat jo lähes kaikki kutsuttu viimeiseen iltahuutoonsa. Itse en enää tiedä lähipiiristäni ainuttakaan talvisodan veteraania tai lottaa tuolta ajalta.

Neljäs käsky " Kunnioita isääsi ja äitiäsi", koskee laajalti tajuttuna myös kaikkia meitä vanhempia ihmisiä ja sukupolvia.
Tähän joukkoon kuuluvat myös he, jotka ovat jo päässeet lepoon tämän ajan töistä ja taisteluista. Jokaisen heidän ansiostaan me saamme elää tässä ajassa ja olla osalliset kaikesta siitä, mitä meillä nyt on. Kovin helposti luulemme kaiken olevan omaa ansiotamme. Liian helposti unohdamme yhteiskuntamme, hyvinvointimme, vapautemme ja oikeuksiemme rakentuvan sille perustalle, jonka aiemmat sukupolvet ovat luoneet ja täten mahdollistaneet meidänkin
nykyisyytemme.

Vanhassa testamentissä on vahvasti Jumalan johdatus Israelin kansan eri vaiheissa. Vaikka valittu kansakin miltei jatkuvasti poikkesi Jumalan tahtomalta tieltä, ei Jumala koskaan halunnut hylätä kansaansa. Hän lähetti profeettansa ja palvelijansa eri vuosisatojen aikana julistamaan oikeudenmukaisuuden ja parannuksenteon sanomaa. Aina, kun kansa nöyrtyi Jumalan tahdon noudattamiseen, seurasi siunaus. Jumala johdatti kansansa luvattuun maahan niin Egyptin orjuudesta kuin Babylonian vankeudestakin. Oikeudenmukaisuuden noudattamisesta seurasi siunaus, mutta Jumalan käskyjen unohtamisesta tai tietoisesta hylkäämisestä rangaistus. 

Jumala on antanut käskyt ainutkertaisen elämän käyttöohjeiksi niin kansoille kuin jokaiselle henkilöhtaisestikin tuomaan siunausta elämään. Kun itsenäinen Suomi sodista pelastuneena ja Karjalan heimo menetyksistä nousseena käy nyt toiselle itsenäsisyytemme vuosisadalle, kiittäkäämme Jumalaamme johdatuksesta niin sotien kuin rauhan aikoina. Ottakaamme vastaan rauhan aika Jumalan suurimpana ajallisena lahjana. Vaikka keskuudestamme poistuu sodan ajan taisteluitten sukupolvi, muistakaamme kiittäen heitä. Koen erityisesti sotiemme ajan suomalaisten perinnön velvoittavan meitä kaikessa elämässämme. 

Saakoon ikiaikojen Jumala siunata Suomen kansaa ja Karjalan heimoa sekä kirkastakoon Pyhä Henki meille Vapahtajamme sovitustyön pelastuksena synnin, kuoleman ja pimeyden valloista.

Lauri Oinonen
TM, rovasti
Keuruu/Haapamäki

14.1.18


 

Joulun lapsesta syntisten Vapahtaja

Vaikka joulu on jo takana ja Nuutinpäiväkin nyt lauantaina, elämme silti kirkkovuoden joulupiiriä, mikä kestää kynttilänpäivää seuraavan lauantain ehtookellojen soittoon asti. Nyt loppiaisen jälkeen kohtaamme evankeliumiteksteissä aikuistuneen Jeesuksen.

Toisen loppiaisen jälkeisen sunnuntain aihe on, Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Hän osoittaa Vanhan Testamentin profeetta Jesajan lupausten täyttyneen. Jumalan valtakunta saapui ihmiseksi tulleessa Sanassa ajan ja paikan todellisuuteen.

Kaanaan häissä Jeeus teki ensimmäisen tunnustekonsa, tarjottavaa viiniä riitti. Usein tällä tapahtumalla ihmisten kesken pilkataan uskoa ja raittiutta. Tosiasia kuitenkin, jonka monet ovat kokeneet henkilökohtaisesti ihmeenä, on se että Jeesus on poistanut elämästä alkoholin orjuuden ja viina sekä viini ovat vaihtuneet vedeksi.

Raittius ja tipaton tammikuu ovat ihan hyviä asioita. Mutta kuten Haapamäen katulähetyksessä toiminnan perustaja usein sanoi, raittius ei pelasta Jumalan edessä, vaan siihen tarvitaan syntisten Vapahtajaa, Jeesusta Kristusta. Kodin arjessakaan kattilan ulkopuolen pesu ei riitä, vaan kattila on puhdistettava sisältäkin.

Kun ihminen haluaa olla aito ja rehellinen, paljastuvat synnit omasta elämästä. On asioita, joita voi yrittää korjata ja välttää tulevaisuudessa. Mutta yhä enemmän omatunto nostaa esille asioita, jotka ovat eivät vain vaikeasti korjattavissa vaan peruuttamattomasti tehtyjä lähimmäistä ja Jumalan tahtoa vastaan. Sielunvihollinen koettaa ajaa ihmisen epäuskoon ja epätoivoon.

Jumala kuitenkin tahtoo hyvää jokaiselle. Hän ei halua kenenkään jäävän sielunvihollisen haltuun ja juuri siksi Hän lähetti Poikansa Vapahtajaksemme, joka hankki kuolemallaan vapautuksen syyllisyydestä ja synnin vallasta.

Lauri Oinonen
Keuruun seurakunta