23.4.10

Lakialoite biokaasun ja biometaanin verovapaudesta myötätuulessa

 

Suomessa biokaasun/biometaanin liikennekäytön kasvulla on merkittävä vaikutus työllisyyteen, teknologiavientiin ja energiaomavaraisuuteen sekä uusiutuvien liikennepolttoaineiden lisäysvelvoitteen täyttämiseen. Poliittiset ohjauskeinot vaikuttavat voimakkaasti nousevan alan toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin kehittyä Suomen menestystarinaksi. Biokaasu on arvokas polttoaine sellaisenaan, mutta siitä ei ole liikennepolttoaineeksi, vaan se pitää jatkojalostaa biometaaniksi. Tuo sana kertoo, että se on valmistettu biokaasusta, eli on kemiallisesti sitä samaa metaania, kuin maakaasu.

Yhteinen lakialoitteeni Juha Miedon (kesk) kanssa  biokaasun ja biometaanini vapauttamisesta polttoaineverosta sai eduskunnan lähetekeskustelussa yksimielistä kannatusta. Lähetekeskustelun jälkeen aloite menee valtionvarainvaliokuntaan käsiteltäväksi. Lakialoitteessa perustellaan biokaasun ja biometaanin verovapautta mm. ympäristöllisistä syistä. Biokaasun ja metaanin käyttö on aina ympäristöteko. Nyt polttoaineverouudistus uhkaa lopettaa puhtaimman ja 100-prosenttisesti kotimaisen biopolttoaineen – biokaasun/biometaanin - liikennekäytön Suomessa. Täysin kotimainen ja uusiutuva biokaasu on nykyään vapautettu liikennepolttoaineiden valmisteverosta.

Polttoaineverouudistus on kuitenkin vireillä. VTT:n esiselvityksessä on esitetty valmisteveron ja/tai käyttövoimaveron asettamista myös kaasumaisille polttoaineille. Tämänsuuntainen ohjauskeino olisi tavoitteiden vastainen. CO2-päästövähennyksien lisäksi verouudistuksen linjauksissa tulisi huomioida biokaasun/biometaanin liikennekäytön huomattavat edut. Biokaasun ja biometaanin verottomuutta puoltaa se, että jokainen laitos tai muu vastaava mikä tuottaa teknisesti biokaasua tai siitä jalostettuna biometaania on ympäristöteko estämällä sen metaanimäärän purkautumista ilmakehään, mikä ilman biokaasun tuottamista tapahtuisi. Verottomuuden pitäisi siis koskea kaikkea sekä biokaasun, että biometaanin käyttöä polttoaineena tai ajoneuvopolttoaineena. Biokaasulla/biometaanilla voidaan kattaa Suomen liikenteen 10 prosentin biopolttoainevelvoite.

Heti laajasti käytettävissä oleva teknologia on mahdollista myös kotimaisesti Suomessa. Maailmalla olevat 10 miljoonaa kaasuautoa ja 16 000 kaasun tankkausasemaa sekä lukuisten automerkkien panostaminen kaasuautoihin kuvastavat alan kehitystä. Tekniikka on täysin vakiintunutta, ja kaasuautojen hinnat ovat nykyisten bensiini- ja dieselautojen tasolla. Kaasun tankkausasemaverkosto rakentuu Suomeen nopeaa vauhtia, ja kaasun tankkausasemilla biokaasun rooli kasvaa lähivuosina merkittävästi. Uusia yrityksiä on jo syntymässä biokaasun tankkausasemaverkoston laajentamiseksi kattamaan koko Suomi.Siksi on tarpeellista ryhtyä toimenpiteisiin biokaasun pitämiseksi vapaana polttoaineverosta kotimaisen ja puhtaan energian käytön sekä alan teknologian ja tuotannon edistämiseksi.

4.4.10

Pääsiäisiltana 2010 Haapamäellä

Kristikunnan pääsiäinen on sateisen sumuisena tummunut illaksi. Aamulla osallistuin keuruun kirkossa ensimmäisen pääsiäisen jumalanpalvelukseen. Pastori Jouni Siviöllä olivat hyvät ajatukset saarnassa, jotka Jumalan Pyhä Henki oli hänelle antanut. Hän liiti pitkäperjantain ristillä kärsivän Kristuksen ylösnousseeseen kuoleman ja kaikki pahan vallta voittaneeseen Kristukseen. Inhimillisesti olemme monin tavoin tietämättömät. Näin olivat nekin, jotka pari paäivää ennen Kristuksen ristinkuolemaa huusivat hänet ristiinnaulittavksi.
 
Tänä aikana ihmiset ovat juuri samassa tilanteessa, tietämättömyys saa liian helposti vallan. Kyse on sisäisestä tietämättömyydestä. Kun ei osata Jumalan sanan pohjalta omantunnon äänen mukaan erottaa oikeaa ja väärää, mennään helposti huutosakin mukaan. Tietämättömiä olivat myös ensimmäisen ylösnousemusviestin kuulijat. Mutta juuri he saivat nähdä myös ylösnousseen Herran, vaikka luulivat häntäensiksi puutarhuriksi. Vasta ylösnnouseen Vapahtajan tunteminen paljasti totuuden, joka on suurin rakkaus ja elämä.
 
Keuruun kirkossa tehtiin kiiton myös keskikoulun luokkatoverilleni Leena Tukialle. Viisi vuotta olimme samalla luokalla. Luokkatoverin menetys kosketti minua syvästi. Yritin etsiä kirkon jälkeen hänen omaisiaan, mutta en löytänyt. Leena teki elämäntyönsä uskollisesti ja esimerkillisesti Keuruun Kalettomalla pioneerivarikolla. Erään joulun alla varikon päällikkö Simo Pajulahti erikoisesti kiitti Leenaa hänen olkitöistään joulunalusajan kahvitilaisuudessa koko varikon henkilökunnan läsnäollessa.
Siunattu olkoon luokkatoverini muisto. Vuonna 1959 Keuruun yhteiskoulun 1A-luokan oppilaista on nyt neljä poistunut keskuudestamme.
 
Viisi vuosikymmentä sitten olimme iloisia ekaluokkalaisia, elämä oli aukenemassa edessäpäin. Luokanvalvojamme pastori Tapani Saarinen on myös poistunut ajasta kuten rehtorimme Jussi Rainio ja monet muutkin aloittaneen luokkamme opettajat. musiikinopettajamme nyt musiikkineuvos Toivo Korhonen on virkeästi elossa ja asuu Vantaalla. Häneltä olen saanut rohkaisua eduskuntatyöhönikin.
 
Haapamäellä osallistuin myös pääsiäispäivän jumalanpalvelukseen tyttäreni Soilen kanssa. Kun suntio Erkki Eerola huomasi moinut kirkon penkistä, hän kutsui ex tampore ehtoollisen jaon avustajaksi. Haluan olla aina käytettävissä. Näin olla myös palvelemassa seurakuntaa, jonka palvelukseen minut on syyskuussa 1975 piispa Yrjö Sariola asettanut. Nyt eduskuntayöni vuoksi ollessani virkavapaalla, haluan aina olla talkoilla auttamassa, jos vain on mahdollista. Eilen olin puhumassa muistotilaisuudessa
Haapamäen seurakuntasalissa ja seurakunnan edustajana minulla oli kunnia tavata syntymäviä viettävää 80-vuotiasta seurakuntamme jäsentä viime maanantaina Keuruulla. Seuraavaksi on kalenterissa ristiäistilaisuuden merkintä.
 
Siunattua pääsiäisaikaa! Nythän se vasta on pääsiäisen koiton jälkeen alkanut!

3.4.10

pääsiäislauantaina 2010

Tänään pääsiäislauantaina tein aamukahdeksan jälkeen pääsiäissiivousta äidilleni Keuruulla. Sen jälkeen oloen käsitellyt sähköpostejani, joita on vielä tältä viikolta käsittelemättä. Kiireelliset olen saanut käsiteltyä, mutta on suuri joukko sähköposteja, jotka vaativat paljon työtä ja eivät ole päivistä kiinni olevia asioita. Ennätin myös hetkeksi hakkaamaan halkojakin. Viime syksyllä toi Multialta kookkaita pyöreitä katkomiani koivupöllejä. Ne eivät ole kaikkein helpompia halottavaksi. Mutta aina on saavutus, kun sellaisen saa käsiteltyä ja lisäksi klapukasa kohoaa kummastikin niistä. Huhtikuun tuulet ja kevätahavat voivat sitten rauhassa kuivatella klapuja kohti tulevanb talven pakkasia.
 
Synnyiseurakunnassani Multialla on perinteisesti pääsiäisyön konsertti kirkossa alkaen kello 22.00. Tavoitteeni on päästä osallistumaan. Olen ostanut myös ruukkunarsisseja, jotka aion viedä isäni haudalle ja sytyttää sinne pääsiäsyöksi kynttilän.
Pääsiäinen on kristikunnan suuri juhla. Jeesus on ylösnossut. Siinä on pääsäisen ajaton mutta todellinen sanoma. Saakoon pääsiäinen kohdata meitä itsekutakin. Siinä kuten joyulussakin on aina elämän antia. Siunattua Pääsiäistä 2010!