25.3.15

Lauri Oinosen soteblogi

 Rauhallisesti hyvä sote syntyy
 
Viime viikkoina on ollut todellinen sekaannus ja yleinen hämminki soteasioiden merkeissä. Tämä on hämmentänyt alalla toimivia ja luonut kansalaisille sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttäjille epätietoisuutta. Monet ovat myös aidosti huolestuneita.
 
Haluaisin kuitenkin rauhoitella. Ei tässä ole kuinkaan käynyt. Ainoastaan virkamiesten valmistelemat ja poliitikkojen touhuamat suunnitelmat ovat kaatuneet. Ehkäpä on hyvä juuri näin, sillä kiireessä ei yleensä synny hyvää tulosta eikä varsinkaan, jos siihen liittyy pakkoa. Minun mielestäni ehdotetut sotekuviot olisivat merkinneet lähipalveluille, neuvoloille, laakäri- ja hammaslääkäriasemille sekä sosiaalisektorin toimipisteille etääntymisen uhkaa.
 
Samalla byrokratia olisi vain kasvanut, kun palvelut olisivat etääntyneet, virkavaltaistuneet ja jopa huonontuneetkin.
On todella hyvä pysähtyä ja rauhoittua tohinasta kuulemaan ihmisiä sekä alalla toimivia eri sektoreilta. Juuri hoito- ja hoiva-aloilla toimivat ovat käytännön ja arjen asiantuntijoita. Heitä ovat myös palvelujen tarvitsijat. Nyt on aika kuulla myös kansaa, kuinka he haluavat perustarpeidensa täyttyvän.
 
Vanha sanonta "hiljaa hyvä tulee", on nyt otettava opiksi. On muistettava, että nytkin asiat toimivat. Ei tarvita mitään "häslinkiä", on vain kartoitettava rauhallisesti, miten käytännön toimijat ja heidän palveluksiaan tarvitsevat haluaisivat asioiden tulevan vielä paremmin tapahtuvan. Kun lähdemme ihmisten tarpeista, uskon asioissa edettävän paremmin oikeaan suuntaan. Kuullan ihmisiä ja otetaan näkemykset aidosti huomioon. Vasta sitten edetään valmisteluun ja mahdollisiin päätöksiin.
 
Lauri Oinonen
kansanedustajaehdokas, numero 57,(Keskusta)
Keuruu, Keski-Suomi

16.3.15

Puutteessa elävien auttamisesta lääkettä kotimarkkinoiden ongelmiin

 
 
 
 Puutteessa olevien auttamisesta lääkettä kotimarkkinoiden ongelmiin
 
Maanantaina 16.3 2015 uutiset ovat äskettäin kertoneet kotimarkkinoiden pysähtymisestä ja taantumisesta alaspäin. Tämä kertoo kansalaisten varovaisuudesta oman taloutensa kehittymisen suhteen. Toinen ja vakava asia on kerta kaikkiaan kansalaisten rahan niukkuus. Lapsiperheet, yksinhuoltajat, eläkeläiset, työttömät, opiskelijat ja muut pienituloiset ovat taloudellisissa ongelmissa.
 
Äänekoskella isoäiti laski ja havainnollisti, että lapsilisien leikkaus vei maitolasin pöydästä. Eläkkeiden jäädyttäminen on kyseenalainen asia. Työeläkkeet on työssä oltaessa maksettu työeläkekassoille ja -eläkevakuutusyhtiöille. Lähtökohtaisesti nämä eivät ole siten valtion rahoja vaan maksajiensa rahaa eläkevuosilleen. Eläkkeiden jäädyttäminen merkitsisi eläkkeiden heikkenemistä.
 
Kansaneläkkeiden ja takuueläkkeen jäädyttäminen olisi kohtuutonta kaikkein pienintä eläkettä saavia kohtaan. Eläkeläiset eivät voi mennä etujensa puolesta lakkoon. Kun työeläkerahastoilla ja -yhtiöillä on rahaa, sitä tulisi sijoittaa kotimarkkinoiden elvytykseen ja työpaikkojen luomiseen korottamalla eläkkeitä. Myös opiskelijoiden opintorahalla on sama vaikutus.
 
Lapsiperheiden, eläkeläisten ja yleensä pienituloisten kansalaisten saama raha liikkuu pääosin kotipaikkakunnan palveluissa ja kaupoissa. Tulotason oikeutettu parantaminen edistää yrittäjyyttä ja luo työtuloja työikäisille ja tuo yhteiskunnalle verotuloja. Työ tuottaisi tuloja myös eläkerahastoillekin. Pyörät kävisivät pyörimään oikeaan suuntaan jokaisen eduksi. Tämä kaikki tapahtuisi luontaisesti ilman konsulttikustannuksia ja koko maassa.
 
Haluan puolustaa lujasti pienitulosten kansalaistemme, lapsiperheiden, yksinhuoltajien ja eläkeläisten sekä työttömien taloudellista toimeentuloa. Se tulisi korkoineen takaisin elinkeinoelämän toimeliaana vilkastumisena, joka toisi tuloina takaisin kustannuksensa, kun myös työttömyys- ja toimeentulotuen menot laskisivat. Tärkeää on myös yhteiskunnan eheys ja eriarvoisuuden torjuminen. Jotain tällaista toi äskettäin esille myös arkkipiispan johdolla kokoontunut eri tahoja edustanut yhteistyöryhmä. Haluan yhtyä myös sen ajatuksiin.
 
 
           

12.3.15

YLE:n vaalikoneeseen on saatu vastaukset perille

 
Pääosa vaalikoneista nyt valmiina
 
Ongelmat, joita oli YLE:n vaalikoneen vastausten perille saamisessa on YLE:n hyvillä ohjeilla satu poistettua. Kiitos!
Nyt voi perehtyä myös niihin vastauksiin, joita olen tältä istumalta neljä tuntia tehnyt.
 
Aiemmin olen vastannut mm. Lännen median, Maaseudun Tulevaisuuden, Iltasanomien/Helsingin Sanomien, Iltalehden, Vammaisten, Metsästäjien, Yrittäjien, Autoliiton, Nuorten ja eräiden muidenkin vaalikoneisiin. Keskisuomalaisen vaalikone odottaa vuoroaan, se tulee julki vasta vaalinumeroiden julkaisemisen jälkeen.
 
Vaalikoneiden täyttäminen vie paljon aikaa. Osaltaan vaalikoneet voivat antaa epärealistisen kuvan. Vaalimatematiikka, joka vaikuttaa poliittisten voimasuhteiden osalta ja valituiksi tulevien mahdollisuuksiin, ei ilmene vaalikoneiden käyttäjille.
 
Mielenkiintoista on myös kokeilla tulisi itse itselleen ehdokkaaksi, kun täyttää vaalikoneen. Minäkin saan usein ehdokkaakseni jonkun muun kuin itseni, kun käytän vaalikonetta ehdokkaan etsimisen kokeiluna. Joskus kone näyttää useampaa muutakin minulle, kuin Lauri Oinosta! Saman toteavat muutkin ehdokkaat, heillekään vaalikone ei osoita sen itse täyttänyttä ehdokasta!
 
Vaalikoneet ovat vieneet paljon aikaa. Tervetuloa katsomaan eri vaalikoneilta, mitä olen ajatellut.

Tekninen ongelma estää YLE:n vaalikoneen toimintaa myös minun osalta

 Hei!
 
 
Olet varmaan havainnut, että YLE:n vaalikoneelta puuttuvat Lauri Oinosen sinne laittamat tekstit, haastatteluvideo kyllä toimii. Asiaa selvitetään yhdessä YLE:n kanssa.  Eräillä muillakin on sama ongelma.
Toivottavasti viat saadaan korjattua lähipäivinä.

9.3.15

Linja-autoliikennettä on puolustettava eduskunnassa
 Linja-autoliikennettä on puolustettava eduskunnassa
 
 
 
Linja-auto- ja muunkin liikenteen kysymykset ja tulevaisuus huolestuttavat monia.  Jotta yrittäjien  hoitama linja-autoliikenne voisi toimia kilpailukykyisemmin kautta maakunnan, tulisi sen kustannuksia vähentää. Mielestäni yleisen liikenteen matkalipun hintoihin sisältyvä arvonlisävero tulisi saattaa niin alhaiseksi, kuin se EU:n sallimissa puitteissa  suinkin on mahdollista.
 
Matkalipun hinnoissa maksettavan arvonlisäveron alentamisen tavoite  voi tuntua joistakin mielettömältä aikana, jolloin valtion on saatava velkojensa hoitamiseksi enempi verotuloja. Mutta, jos alv:n laskemisen vastineeksi saataisiin enempi matkustajia, eivät verotulot laskisikaan.  Liikennetarjonta voitaisiin saada myös paitsi paranemaan niin ainakin säilymään yhä uhanalaisilla reiteillä.
 
Monille on tärkeää vertailla matkalipun hintoja suhteessa oman auton polttoaineen hintaan ja tässä suhteessa on parannettava joukkoliikenteen kilpailukykyä. Toinen alan yrittäjien kannattavuuden kannalta olennainen kysymys on julkisen liikenteen käyttämän polttoaineveron alentaminen, vaikka juuri nyt polttonesteiden hinnat ovatkin tippuneet. Ruotsissa erityisesti bussiliikenteessä on myös liikennebiokaasulla paljon merkittävämpi asema kuin Suomessa.
 
Olisiko Suomessakin tulevaisuudessa edistettävä ja mikäli mahdollista erityisesti kotimaisen liikennebiokaasun ja muiden kotimaisten polttoaineiden käyttöä kaikessa liikenteessä sekä kansantaloudellisuuden että ympäristöystävällisyyden näkökohdista unohtamatta huoltovarmuuttakaan?
 
Byrokratia on tuonut linja-autoalan liikenteen järjestelyihin paljon hankaluuksia. Kyse on ensinnäkin EU:n vaatiman PSA:n (palvelusopimusasetus) tuomista suurista ongelmista, joille eri nimiset ja eri poliittisiin puolueisiin lukeutuneet ministerit eivät voineet valitettavasti mitään. Sama koski myös yksimielistä eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaa, kun oli mukana sen työskentelyssä edellisellä vaalikaudella.
 
EU- maissa ei juurikaan ole vastaavaa yrittäjävetoista bussiliikennettä kuin Suomessa, eivätkä harvaan asutun maan etäisyydetkään ole EU: n byrokratialle tuttuja. Siksi mm. Linja-autoliitto piti hyvin ongelmallisena ja Suomeen soveltumattomana PSA:ta jo lähtökohdissaan ja vaikka kansanedustajina yhdyimme tähän, jouduimme toteamaan
voimattomuutemme EU:n edessä. Ehkä lobbareitten ja meppien sekä kulloistenkin ministerien virkamiehinen olisi pitänyt hoitaa asia jo aiemmin.
 
Toinen ongelma on linja-autovuorojen valtion tuki/ostorahojen voimakas aleneminen budjeteissa. Tämän seurauksia ovat monet lakkautetut linja-autovuorot, joita ei ole yleensä voitu korvata muillakaan järjestelyillä. Ongelman tuntevat opiskelijat, eläkeläiset ja kaikki ne, joilla ei ole omaa autoa tai mahdollisuutta auton käyttämiseen. Linja-autoliikenne kaipaa puolustajaansa eduskuntaan. Siihen olen edelleen valmis.